เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน

London

Cambridge

Bournemouth

Brighton

Glasgow

Oxford

AYR

Bristol

Edinburgh

Essex

Manchester

Stratford Upon Avon

Richmond

Worcester

York

Leeds

Canterbury

Torbay

Bath

Eastbourne

Exeter

Hastings

Liverpool

Newcastle

Nottingham

Portsmouth

Salisbury

Sheffield

Southhampton

Torquay

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียนหลักสูตรภาษา

ค่าเรียน ประเทศอังกฤษ

London

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London Oxford House College 15 ชั่วโมง
ช่วงเช้า
1350 GBP 1950 GBP 2700 GBP
UK, London ELC London
20 ชั่วโมง 155,520 บาท 311,040 บาท 457,920 บาท
UK, London Select English 15 ชั่วโมง
ช่วงเช้า
1860 GBP 2616 GBP 3420 GBP
UK, London Avalon School 20 ชั่วโมง 1944 GBP 3744 GBP 5400 GBP
UK, London LSBF London School of Business & Finance 15 ชั่วโมง 1,800 GBP 3,120 GBP 4,680 GBP
UK, London LSI Language School London Central UK, London 20 ชั่วโมง 2244 GBP 3774 GBP 5661 GBP
UK, London LSI Language School London Hampstead 20 ชั่วโมง 2142 GBP 3570 GBP 5355 GBP
UK, London Regent London 25 ชั่วโมง 4140 GBP 8280 GBP 12420 GBP
UK, London Sprachcaffe Languages Plus 20 Lessons 1,000 GBP 2,000 GBP 3,000 GBP
UK, London ELSE East London School of English 15 ชั่วโมง 1070 GBP 1710 GBP 1990 GBP
UK, London LAL London 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
2,150 GBP 4,200 GBP 6,300 GBP
UK, London UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,966 GBP 3,521 GBP 5,281 GBP
UK, London UIC English London Central (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,966 GBP 3,521 GBP 5,281 GBP
UK, London oxford international Oxford International Education Group 20 ชั่วโมง 1918 GBP 2427 GBP 5141 GBP
UK, London Kaplan Kaplan Leicester Square
35 ชั่วโมง 2976 GBP 5760 GBP 8640 GBP
UK, London Kaplan Kaplan Convent Garden
35 ชั่วโมง 2976 GBP 5760 GBP 8640 GBP
UK, London Stafford House School of English 20 ชั่วโมง 2304 GBP 4224 GBP 6048 GBP
UK, London Kings Education 20 ชั่วโมง 2419 GBP 4512 GBP 6768 GBP
UK, London embassyenglish Embassy English London Greenwich
20 ชั่วโมง 2016 GBP 3696 GBP 5544 GBP
UK, London embassyenglish Embassy English Central London
20 ชั่วโมง 2064 GBP 3792 GBP 5688 GBP
UK, London EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2646 GBP 5072 GBP
UK, London St Giles International 20 ชั่วโมง 2376 GBP 3390 GBP 4934 GBP
UK, London Malvern House 20 ชั่วโมง 2150 GBP 3600 GBP 5120 GBP
UK, London Zoni Language Centers 20 ชั่วโมง 1528 GBP 2348 GBP 3301 GBP
UK, London LSC London Study Centers Stanton
20 ชั่วโมง 1530 GBP 2412 GBP 3300 GBP
UK, London ih International House
20 ชั่วโมง 3115 GBP 5710 GBP 8195 GBP
UK, London West London College
1250 GBP 2500 GBP 3750 GBP
UK, London Wimbledon School of English
24 ชั่วโมง 2976 GBP 5760 GBP 8640 GBP
UK, London The Burlington School
20 ชั่วโมง 1346 GBP 2037 GBP 2856 GBP
UK, London King Street College
1678 GBP 2895 GBP 3901 GBP
UK, London Middlesex University
2270 GBP 3215 GBP 4195 GBP
UK, London Grafton College
1480 GBP 2350 GBP 3025 GBP
UK, London Twin English Centre
2148 GBP 4296 GBP 6444 GBP
UK, London Frances king school of English
25 ชั่วโมง 2746 GBP 5443 GBP 8458 GBP
UK, London The Language Gallery
20 ชั่วโมง 2000 GBP 3700 GBP 4950 GBP
UK, London UAL: University of the Arts London
3060 GBP 5880 GBP 7920 GBP
UK, London Bloomsbury International
20 ชั่วโมง 2047 GBP 3520 GBP 5050 GBP
UK, London BSC British Study Centres
20 ชั่วโมง 2760 GBP 4920 GBP 7380 GBP
UK, London London School of Commerce

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Cambridge

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Cambridge Select English 20 ชั่วโมง 1,824 GBP 3,648 GBP 5,472 GBP
UK, Cambridge St. Andrew’s College
UK, Cambridge Regent Cambridge 25 ชั่วโมง 3744 GBP 7488 GBP 11232 GBP
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge 20 ชั่วโมง 2244 GBP 3774 GBP 5661 GBP
UK, Cambridge embassyenglish Embassy English Cambridge
20 ชั่วโมง 2016 GBP 3696 GBP 5544 GBP
UK, Cambridge Kaplan Kaplan Cambridge 35 ชั่วโมง 2832 GBP 5472 GBP 8208 GBP
UK, Cambridge Stafford House School of English 20 ชั่วโมง 2304 GBP 4224 GBP 6048 GBP
UK, Cambridge EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2538 GBP 4428 GBP 6642 GBP
UK, Cambridge Eurocentres Language Learning Worldwide 20 ชั่วโมง 2616 GBP 4176 GBP 6264 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Bournemouth

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Bournemouth Anglo Continental 25 Lessons 872 GBP 4,136 GBP 6,125 GBP
UK, Bournemouth Regent Scanbrit
25 ชั่วโมง 3744 GBP 7488 GBP 11232 GBP
UK, Bournemouth Kaplan Kaplan Bournemouth
2256 GBP 4320 GBP 6480 GBP
UK, Bournemouth MLS International College (Bournemouth Business School International BBSI)
15 ชั่วโมง 2100 GBP 3800 GBP 6660 GBP
UK, Bournemouth Kings Education
20 ชั่วโมง 2227 GBP 4128 GBP 6192 GBP
UK, Bournemouth Southbourne School of English
15 ชั่วโมง 2376 GBP 4440 GBP 6300 GBP
UK, Bournemouth Eurocentres Language Learning Worldwide
25 ชั่วโมง 2604 GBP 4320 GBP 6480 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Brighton

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Brighton LSI Language School Brighton 20 ชั่วโมง 2142 GBP 3570 GBP 5355 GBP
UK, Brighton Sprachcaffe Languages Plus 20 ชั่วโมง 900 GBP 1800 GBP 2700 GBP
UK, Brighton UIC English Brighton (Oxford International Education Group) 20 ชั่วโมง 1652 GBP 2938 GBP 4406 GBP
UK, Brighton Regent Einglish Laguage Training 25 ชั่วโมง 3744 GBP 7488 GBP 11232 GBP
UK, Brighton EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2484 GBP 4320 GBP 6480 GBP
UK, Brighton embassyenglish Embassy English Brighton 20 ชั่วโมง 2016 GBP 3696 GBP 5544 GBP
UK, Brighton Stafford House School of English 20 ชั่วโมง 2070 GBP 3420 GBP 4860 GBP
UK, Brighton BSC British Study Centres 20 ชั่วโมง 2580 GBP 4560 GBP 6840 GBP
UK, Brighton Brighton Language College 20 ชั่วโมง 1896 GBP 3288 GBP 4608 GBP
UK, Brighton St Giles International 20 ชั่วโมง 2452 GBP 3494 GBP 5071 GBP
UK, Brighton Eurocentres Language Learning Worldwide 20 ชั่วโมง 2196 GBP 3624 GBP 5436 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Glasgow

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus UWS, Hamilton)
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus City of Glasgow) 25 ชั่วโมง 1,800 GBP
100,800 บาท
3,600 GBP
201,600 บาท
5,400 GBP
302,400 บาท
UK, Glasgow Glasgow School of English 15 ชั่วโมง 1,320 GBP
73,920 บาท
2,640 GBP
147,840 บาท
3,960 GBP
221,760 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Oxford

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Oxford Oxford House College 15 ชั่วโมง 1530 GBP 2418 GBP 3348 GBP
UK, Oxford Regent Oxford 25 ชั่วโมง 3744 GBP 7488 GBP 11232 GBP
UK, Oxford UIC English Oxford (Oxford International Education Group) 20 ชั่วโมง 1703 GBP 2999 GBP 4498 GBP
UK, Oxford EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2533 GBP 4428 GBP 6642 GBP
UK, Oxford embassyenglish Embassy English Oxford 20 ชั่วโมง 2016 GBP 3696 GBP 5544 GBP
UK, Oxford Kaplan Kaplan Oxford 35 ชั่วโมง 2832 GBP 5472 GBP 8208 GBP
UK, Oxford BSC British Study Centres 20 ชั่วโมง 2700 GBP 4800 GBP 7200 GBP
UK, Oxford Oxford School of English 20 ชั่วโมง 1188 GBP 2040 GBP 2700 GBP
UK, Oxford King Education 20 ชั่วโมง 2477 GBP 4704 GBP 7056 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

AYR

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, AYR St Andrew’s College (Ayr Campus UWS)

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Bristol

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Bristol Living Learning English
UK, Bristol EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2268 GBP 4212 GBP 6318 GBP
UK, Bristol ih International House 20 ชั่วโมง 2640 GBP 5040 GBP 6840 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Edinburgh

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh: Napier University Merchiston Campus)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus – QMU Queen Margaret University)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus, Loretto School)
UK, Edinburgh ELC Edinburgh
UK, Edinburgh inlingua Edinburgh 20 Lessons 2,520 GBP 4,680 GBP 6,840 GBP
UK, Edinburgh Regent English Language Training 25 ชั่วโมง 3744 GBP 7488 GBP 11232 GBP
UK, Edinburgh Kaplan Kaplan Edinburgh 35 ชั่วโมง 2448 GBP 4704 GBP 7056 GBP
UK, Edinburgh Global School of English Edinburgh 15 ชั่วโมง 1500 GBP 3000 GBP 4500 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Colchester/Essex

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Colchester/Essex CESC Colchester English Study Centre 20 Lessons 2,820 low ss / 3,120 high ss GBP 5,640 / 6,240 GBP 8,460 / 9,360 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Manchester

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Manchester Excel College 20 ชั่วโมง 1,716 GBP 3,240 GBP 4,680 GBP
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English) 15 ชั่วโมง 2,100 GBP 4,200 GBP 5,724 GBP
UK, Manchester The Language Gallery 20 ชั่วโมง 1650 GBP 3000 GBP 3900 GBP
UK, Manchester EC English Language Centres 20 ชั่วโมง 2480 GBP 4320 GBP 6480 GBP
UK, Manchester Manchester Central School 21 ชั่วโมง 2940 GBP 5760 GBP 8460 GBP
UK, Manchester INTO University 20 ชั่วโมง 2254 GBP 3667 GBP 5184 GBP
UK, Manchester Kaplan Kaplan Manchester 2448 GBP 4608 GBP 6912 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Stratford Upon Avon

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Stratford Upon Avon Oxford House College 15 ชั่วโมง 1845 GBP 2808 GBP 3888 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Richmond

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Richmond Oxford House College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Worcester

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Worcester Kingsway English Centre

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

York

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, York ELC York
UK, York York St John University 1 month
1075 GBP
2 month
1720 GBP
3 month
3225 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Leeds

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Leeds Leeds Language College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Canterbury

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Canterbury Stafford House School of English 20 ชั่วโมง 2070 GBP 3420 GBP 4860 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

Torbay

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Torbay LAL Torbay

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Bath

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Bath Kaplan Kaplan Bath 2448 GBP 4608 GBP 6912 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Eastbourne

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Eastbourne Twin English Centre 23 ชั่วโมง 2148 GBP 4296 GBP 6444 GBP
UK, Eastbourne St Giles International 20 ชั่วโมง 2214 GBP 3182 GBP 4621 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Exeter

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Exeter INTO University
20 ชั่วโมง 3000 GBP 5040 GBP 7560 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Hastings

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Hastings embassyenglish Embassy English Hastings
20 ชั่วโมง 1764 GBP 3360 GBP 5040 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Liverpool

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Liverpool Kaplan Kaplan Liverpool
35 ชั่วโมง 2832 GBP 5472 GBP 8208 GBP
UK, Liverpool Liverpool International Language Academy (lila)
2340 GBP 4560 GBP 6840 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Newcastle

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Newcastle ih International House
20 ชั่วโมง 2520 GBP 4620 GBP 7560 GBP
UK, Newcastle INTO University
21 ชั่วโมง 4250 GBP 8500 GBP 12750 GBP
UK, Newcastle Newcastle College
21 ชั่วโมง 2220 GBP 4440 GBP 6660 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Nottingham

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Nottingham ils English Language Training
21 ชั่วโมง 1920 GBP 3680 GBP 5100 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Portsmouth

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Portsmouth Language Specialists International
15 ชั่วโมง 3540 GBP 7080 GBP 10620 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Salisbury

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Salisbury Kaplan Kaplan Salisbury
35 ชั่วโมง 2448 GBP 4704 GBP 7056 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Sheffield

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Sheffield The University of Sheffield
UK, Sheffield Sheffield Hallam University

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Southampton

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Southampton Lewis School of English
22.5 ชั่วโมง 2480 GBP 4536 GBP 7137 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Torquay

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, Torquay Kaplan Kaplan Torquay
35 ชั่วโมง 2448 GBP 4704 GBP 7056 GBP

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน