หลักสูตร ภาษา

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน

General English

EAP English for Academic Purpose

IELTS

TOEFL

TOEIC

TESOL

CAMBRIDGE

Young Learner

50+

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน หลักสูตรภาษา

General English

General English UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London Oxford House College 15 ชั่วโมง
ช่วงเช้า
1,920 GBP
107,520 บาท
3,240 GBP
181,440 บาท
4,860 GBP
272,160 บาท
UK, London ELC London
20 ชั่วโมง 155,520 บาท 311,040 บาท 457,920 บาท
UK, London Select English 15 ชั่วโมง
ช่วงเช้า
1860 GBP
104,160 บาท
2616 GBP
146,496 บาท
3420 GBP
191,520 บาท
UK, London Avalon School 20 Lessons 1,944 GBP
108,864 บาท
3,744 GBP
209,664 บาท
5,400 GBP
302,400 บาท
UK, London LSBF London School of Business & Finance 15 ชั่วโมง 1,800 GBP
100,800 บาท
3,120 GBP
174,720 บาท
4,680 GBP
262,080 บาท
UK, London LSI Language School London Central 15 ชั่วโมง
18 Lessons
1,728 GBP
96,768 บาท
3,240 GBP
181,440 บาท
4,860 GBP
272,160 บาท
UK, London LSI Language School London Hampstead 15 ชั่วโมง
18 Lessons
1,620 GBP
90,720 บาท
3,024 GBP
169,344 บาท
3,528 GBP
197,568 บาท
UK, London Regent London 25 ชั่วโมง 3,960 GBP
221,760 บาท
7,920 GBP
443,520 บาท
11,180 GBP
626,080 บาท
UK, London Sprachcaffe Languages Plus 20 Lessons 1,000 GBP
56,000 บาท
2,000 GBP
112,000 บาท
3,000 GBP
168,000 บาท
UK, London ELSE East London School of English 15 ชั่วโมง
20 Lessons
1,080 GBP
60,480 บาท
2,020 GBP
113,120 บาท
2,860 GBP
160,160 บาท
UK, London LAL London 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
2,150 GBP
120,400 บาท
4,200 GBP
235,200 บาท
6,300 GBP
352,800 บาท
UK, London UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,966 GBP
110,096 บาท
3,521 GBP
197,176 บาท
5,281 GBP
295,736 บาท
UK, London UIC English London Central (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,966 GBP
110,096 บาท
3,521 GBP
197,176 บาท
5,281 GBP
295,736 บาท
UK, Cambridge Select English 20 ชั่วโมง 1,824 GBP
102,144 บาท
3,648 GBP
204,288 บาท
5,472 GBP
306,432 บาท
UK, Cambridge St. Andrew’s College
UK, Cambridge Regent Cambridge 25 ชั่วโมง 3,564 GBP
199,584 บาท
7,128 GBP
399,168 บาท
10,692 GBP
598,752 บาท
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge 16.67 ชั่วโมง
20 Lessons
2,214 GBP
123,984 บาท
4,104 GBP
229,824 บาท
6,156 GBP
344,736 บาท
UK, Bournemouth Anglo Continental 25 Lessons 872 GBP
48,832 บาท
4,136 GBP
231,616 บาท
6,125 GBP
343,000 บาท
UK, Bournemouth Regent Scanbrit
16.5 ชั่วโมง 3,060 GBP
171,360 บาท
6,120 GBP
342,720 บาท
9,180 GBP
514,080 บาท
UK, Brighton LSI Language School Brighton 20 Lessons 2,106 GBP
117,936 บาท
3,888 GBP
217,728 บาท
5,832 GBP
326,592 บาท
UK, Brighton Sprachcaffe Languages Plus 20 Lessons 1,080 GBP
60,480 บาท
2,160 GBP
120,960 บาท
3,240 GBP
181,440 บาท
UK, Brighton UIC English Brighton (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,696 GBP
94,976 บาท
3,002 GBP
168,112 บาท
4,504 GBP
252,224 บาท
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus UWS, Hamilton)
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus City of Glasgow) 25 ชั่วโมง 1,800 GBP
100,800 บาท
3,600 GBP
201,600 บาท
5,400 GBP
302,400 บาท
UK, Glasgow Glasgow School of English 15 ชั่วโมง 1,320 GBP
73,920 บาท
2,640 GBP
147,840 บาท
3,960 GBP
221,760 บาท
UK, Oxford Oxford House College 15 ชั่วโมง 2,160 GBP
120,960 บาท
3,960 GBP
221,760 บาท
5,940 GBP
332,640 บาท
UK, Oxford Regent Oxford 25 ชั่วโมง 3,564 GBP
199,584 บาท
7,128 GBP
399,168 บาท
10,692 GBP
598,752 บาท
UK, Oxford UIC English Oxford (Oxford International Education Group) 20 Lessons 1,750 GBP
98,000 บาท
3,067 GBP
171,752 บาท
4,601 GBP
257,656 บาท
UK, AYR St Andrew’s College (Ayr Campus UWS)
UK, Bristol Living Learning English
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh: Napier University Merchiston Campus)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus – QMU Queen Margaret University)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus, Loretto School)
UK, Edinburgh ELC Edinburgh
UK, Edinburgh inlingua Edinburgh 20 Lessons 2,520 GBP
141,120 บาท
4,680 GBP
262,080 บาท
6,840 GBP
383,040 บาท
UK, Essex CESC Colchester English Study Centre 20 Lessons 2,820 low ss / 3,120 high ss GBP
157,920 / 174,720 บาท
5,640 / 6,240 GBP
315,840 / 349,440 บาท
8,460 / 9,360 GBP
473,760 / 524,160 บาท
UK, Manchester Excel College 20 ชั่วโมง 1,716 GBP
96,096 บาท
3,240 GBP
181,440 บาท
4,680 GBP
262,080 บาท
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English) 15 ชั่วโมง
2,100 GBP
117,600 บาท
4,200 GBP
235,200 บาท
5,724 GBP
320,544 บาท
UK, Stratford Upon Avon Oxford House College 15 ชั่วโมง 2,340 GBP
131,040 บาท
4,080 GBP
228,480 บาท
6,120 GBP
342,720 บาท
K, Richmond Oxford House College
UK, Worcester Kingsway English Centre 15 ชั่วโมง
20 Lessons
4,740 GBP
265,440 บาท
9,480 GBP
530,880 บาท
14,220 GBP
796,320 บาท
UK, York ELC York 15 ชั่วโมง
1,622 GBP
3,245 GBP
4,464 GBP
UK, Leeds Leeds Language College 15 ชั่วโมง
1,260 GBP
70,560 บาท
2,030 GBP
113,680 บาท
2,640 GBP
147,840 บาท
UK, Canterbury Stafford House School of English 16.7 ชั่วโมง 2,880 GBP
161,280 บาท
5,280 GBP
295,680 บาท
7,920 GBP
443,520 บาท
UK, Torbay LAL Torbay 22.5 ชั่วโมง 1,850 GBP
103,600 บาท
3,700 GBP
207,200 บาท
5,400 GBP
302,400 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(56 บาท = 1 GBP)

General English AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Holmes Institute 20 ชั่วโมง 2,880 AUD
74,880 บาท
5,280 AUD
137,280 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
AUSTRALIA, Sydney Oxford College (Specialty Language Centre) 2,340 AUD
60,840 บาท
4,680 AUD
121,680 บาท
7,020 AUD
182,520 บาท
AUSTRALIA, Sydney Strathfield College 20 ชั่วโมง 2,520 AUD
65,520 บาท
5,040 AUD
131,040 บาท
7,560 AUD
196,560 บาท
AUSTRALIA, Sydney Canterbury Language Academy 2,280 AUD
59,280 บาท
4,180 AUD
108,680 บาท
6,460 AUD
167,960 บาท
AUSTRALIA, Sydney NSW International English College (NSW IEC) AUSTRALIA 1,800 AUD
46,800 บาท
3,600 AUD
93,600 บาท
5,400 AUD
140,400 บาท
AUSTRALIA, Sydney Step One College 20 ชั่วโมง 2,880 AUD
74,880 บาท
5,520 AUD
143,520 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
AUSTRALIA, Sydney English Language Company 25 ชั่วโมง 2,880 AUD
74,880 บาท
5,280 AUD
137,280 บาท
8,160 AUD
212,160 บาท
AUSTRALIA, Sydney Access Language Centre 20 ชั่วโมง 2,520 AUD
65,520 บาท
5,040 AUD
131,040 บาท
7,560 AUD
196,560 บาท
AUSTRALIA, Melbourne Holmes Institute 20 ชั่วโมง 2,880 AUD
74,880 บาท
5,280 AUD
137,280 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
AUSTRALIA, Melbourne UIT Universal Institute of Technology 2,530 AUD
65,780 บาท
4,830 AUD
125,580 บาท
6,840 AUD
177,840 บาท
AUSTRALIA, Melbourne CIC Cambridge International College 2,640 AUD
68,640 บาท
5,280 AUD
137,280 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
AUSTRALIA, Melbourne SACE Melbourne
20 ชั่วโมง
3,200 AUD
83,200 บาท
6,400 AUD
166,400 บาท
7,280 AUD
189,280 บาท
AUSTRALIA, Brisbane Holmes Institute 20 ชั่วโมง 2,736 AUD
71,136 บาท
4,896 AUD
127,296 บาท
7,344 AUD
190,944 บาท
AUSTRALIA, Brisbane Shafston International College 25 ชั่วโมง 3,120 AUD
81,120 บาท
6,240 AUD
162,240 บาท
9,000 AUD
234,000 บาท
AUSTRALIA, Brisbane LSI Language School Brisbane 20 Lessons 3,360 AUD
87,360 บาท
6,480 AUD
168,480 บาท
9,720 AUD
252,720 บาท
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College 25 ชั่วโมง 3,000 AUD
78,000 บาท
5,520 AUD
143,520 บาท
8,280 AUD
215,280 บาท
AUSTRALIA, Adelaide SACE Adelaide
20 ชั่วโมง 3,300 AUD
85,800 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
11,880 AUD
308,880 บาท
AUSTRALIA, Perth P.I.C.E. Perth International College of English 23 ชั่วโมง 4,080 AUD
106,080 บาท
7,680 AUD
199,680 บาท
11,520 AUD
299,520 บาท
AUSTRALIA, Perth CIC Cambridge International College 2,940 AUD
76,440 บาท
5,880 AUD
152,880 บาท
8,820 AUD
229,320 บาท
AUSTRALIA, Cairns Holmes Institute 20 ชั่วโมง 3,000 AUD
78,000 บาท
6,000 AUD
156,000 บาท
9,000 AUD
234,000 บาท
AUSTRALIA, Gold Coast Holmes Institute 20 ชั่วโมง 2,736 AUD
71,136 บาท
4,896 AUD
127,296 บาท
7,344 AUD
190,944 บาท
AUSTRALIA, Gold Coast Shafston International College 25 ชั่วโมง 2,820 AUD
73,320 บาท
5,280 AUD
137,280 บาท
7,920 AUD
205,920 บาท
AUSTRALIA, Hobart SACE Hobart
20 ชั่วโมง
2,900 AUD
75,400 บาท
5,800 AUD
150,800 บาท
8,700 AUD
226,200 บาท
AUSTRALIA, Whitsundays SACE Whitsundays
20 ชั่วโมง 3,900 AUD
101,400 บาท
7,800 AUD
202,800 บาท
11,700 AUD
304,200 บาท
AUSTRALIA, Byron Bay Byron Bay English Language School 22.5 ชั่วโมง 2,760 AUD
71,760 บาท
5,520 AUD
143,520 บาท
8,280 AUD
215,280 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(26 บาท = 1 AUD)

General English USA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

USA, Boston GEOS Boston 22.5 ชั่วโมง 3,500 USD
126,000 บาท
7,000 USD
252,000 บาท
10,500 USD
378,000 บาท
USA, Boston LSI Language School Boston 3,840 USD
138,240 บาท
6,840 USD
246,240 บาท
13,640 USD
491,040 บาท
USA, Boston Sprachcaffe Languages Plus 2,604 USD
93,744 บาท
5,208 USD
187,488 บาท
7,812 USD
281,232 บาท
USA, Los Angeles GEOS Los Angeles 22.5 ชั่วโมง 3,500 USD
126,000 บาท
7,000 USD
252,000 บาท
10,500 USD
378,000 บาท
USA, Los Angeles Sprachcaffe Languages Plus 2,604 USD
93,744 บาท
5,208 USD
187,488 บาท
7,812 USD
281,232 บาท
USA, New York LSI Language School New York 3,372 USD
121,392 บาท
6,024 USD
216,864 บาท
9,036 USD
325,296 บาท
USA, New York Sprachcaffe Languages Plus 3,800 USD
136,800 บาท
7,600 USD
273,600 บาท
11,400 USD
410,400 บาท
USA, Orange County GEOS Orange County (Costa mesa) 20 Lessons 2,880 USD
103,680 บาท
5,760 USD
207,360 บาท
8,640 USD
311,040 บาท
USA, Orange County Sprachcaffe Languages Plus 20 Lessons 2,880 USD
103,680 บาท
5,760 USD
207,360 บาท
8,640 USD
311,040 บาท
USA, San Diego LSI Language School San Diego 20 Lessons 3,840 USD
138,240 บาท
5,760 USD
207,360 บาท
8,280 USD
298,080 บาท
USA, Berkeley LSI Language School San Francisco/Berkeley 20 Lessons 3,840 USD
138,240 บาท
6,360 USD
228,960 บาท
9,540 USD
343,440 บาท
USA, Denver Colorado BridgeEnglish 21 ชั่วโมง
4,080 USD
146,880 บาท
8,160 USD
293,760 บาท
12,240 USD
440,640 บาท
USA, Fort Lauderdale LAL Fort Lauderdale 20 Lessons 3,120 USD
112,320 บาท
6,000 USD
216,000 บาท
9,000 USD
324,000 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(36 บาท = 1 USD)

General English CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver 15 ชั่วโมง
20 Lessons
3,000 CAD
81,000 บาท
6,000 CAD
162,000 บาท
9,000 CAD
243,000 บาท
CANADA, Vancouver LSI Language School Vancouver 20 ชั่วโมง 2,856 CAD
77,112 บาท
5,100 CAD
137,700 บาท
10,200 CAD
275,400 บาท
CANADA, Vancouver Sprachcaffe Languages Plus 3,000 CAD
81,000 บาท
6,000 CAD
162,000 บาท
9,000 CAD
243,000 บาท
CANADA, Montreal GEOS Montreal
15 ชั่วโมง
20 Lessons
2,400 CAD
64,800 บาท
4,800 CAD
129,600 บาท
7,200 CAD
194,400 บาท
CANADA, Montreal Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Toronto LSI Language School Toronto 20 ชั่วโมง 2,856 CAD
77,112 บาท
5,100 CAD
137,700 บาท
10,200 CAD
275,400 บาท
CANADA, Toronto GEOS Toronto 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Toronto Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Calgary GEOS Calgary 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Calgary Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Victoria GEOS Victoria 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Victoria Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Ottawa GEOS Ottawa 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Ottawa Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(27 บาท = 1 CAD)

General English NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres 3,240 NZD
74,520 บาท
6,240 NZD
143,520 บาท
9,360 NZD
215,280 บาท
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland 20 Lessons 3,480 NZD
80,040 บาท
6,960 NZD
160,080 บาท
10,440 NZD
240,120 บาท
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres 3,240 NZD
74,520 บาท
6,240 NZD
143,520 บาท
9,360 NZD
215,280 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(23 บาท = 1 NZD)

General English SINGAPORE

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

SINGAPORE GEOS
SINGAPORE DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE
SINGAPORE PSB Academy

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

General English TAIWAN

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

TAIWAN GEOS

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

General English MALTA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

MALTA Sprachcaffe Languages PLUS, St. Julians
MALTA Sprachcaffe Languages PLUS, St. Paul’s Bay
MALTA LAL Malta, Gozo

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

 

 

 

EAP English for Academic Purpose

EAP English for Academic Purpose UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London LSI Language School London Central
UK, London LSI Language School London Hampstead
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge
UK, Brighton LSI Language School Brighton
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus UWS, Hamilton)
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus City of Glasgow)
UK, Glasgow Glasgow School of English
UK, Ayr St Andrew’s College (Ayr Campus UWS)
UK, Bristol Living Learning English
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus, Loretto School)

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EAP English for Academic Purpose AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Holmes Institute
AUSTRALIA, Sydney Strathfield College
AUSTRALIA, Sydney Canterbury Language Academy
AUSTRALIA, Sydney NSW International English College (NSW IEC) AUSTRALIA
AUSTRALIA, Sydney Step One College
AUSTRALIA, Melbourne Holmes Institute
AUSTRALIA, Brisbane Holmes Institute
AUSTRALIA, Brisbane LSI Language School Brisbane
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College
AUSTRALIA, Perth P.I.C.E. Perth International College of English
AUSTRALIA, Cairns Holmes Institute
AUSTRALIA, Gold Coast Holmes Institute

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EAP English for Academic Purpose USA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

USA, Boston LSI Language School Boston
USA, New York LSI Language School New York
USA, San Diego LSI Language School San Diego
USA, Berkeley LSI Language School San Francisco/Berkeley

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EAP English for Academic Purpose CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver LSI Language School Vancouver
CANADA, Toronto LSI Language School Toronto

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EAP English for Academic Purpose NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

EAP English for Academic Purpose MALTA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

MALTA LAL Malta, Gozo

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

 

IELTS

IELTS UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London Oxford House College
UK, London ELC London
UK, London Select English
UK, London Avalon School
UK, London Regent London
UK, London Sprachcaffe Languages Plus
UK, London ELSE East London School of English
UK, London LAL London
UK, London UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group)
UK, London UIC English London Central (Oxford International Education Group)
UK, Cambridge Select English
UK, Cambridge Regent Cambridge
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge
UK, Bournemouth Anglo Continental
UK, Bournemouth Regent Scanbrit
UK, Brighton LSI Language School Brighton
UK, Brighton Sprachcaffe Languages Plus
UK, Brighton UIC English Brighton (Oxford International Education Group)
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus UWS, Hamilton)
UK, Glasgow St. Andrew’s College (Glasgow Campus City of Glasgow)
UK, Glasgow Glasgow School of English
UK, Oxford Oxford House College
UK, Oxford Regent Oxford
UK, Oxford UIC English Oxford (Oxford International Education Group)
UK, AYR St Andrew’s College (Ayr Campus UWS)
UK, Bristol Living Learning English
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh: Napier University Merchiston Campus)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus – QMU Queen Margaret University)
UK, Edinburgh St.Andrew’s College (Edinburgh Campus, Loretto School)
UK, Edinburgh ELC Edinburgh
UK, Edinburgh inlingua Edinburgh
UK, Essex CESC Colchester English Study Centre
UK, Manchester Excel College
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English)
UK, Stratford Upon Avon Oxford House College
UK, Richmond Oxford House College
UK, Worcester Kingsway English Centre
UK, York ELC York
UK, Leeds Leeds Language College
UK, Canterbury Stafford House School of English
UK, Torbay LAL Torbay

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

IELTS AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Holmes Institute
AUSTRALIA, Sydney Oxford College (Specialty Language Centre)
AUSTRALIA, Sydney Strathfield College
AUSTRALIA, Sydney Canterbury Language Academy
AUSTRALIA, Sydney NSW International English College (NSW IEC) AUSTRALIA
AUSTRALIA, Sydney Step One College
AUSTRALIA, Sydney English Language Company
AUSTRALIA, Sydney Access Language Centre
AUSTRALIA, Melbourne Holmes Institute
AUSTRALIA, Melbourne CIC Cambridge International College
AUSTRALIA, Brisbane Holmes Institute
AUSTRALIA, Brisbane Shafston International College
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College
AUSTRALIA, Adelaide SACE Adelaide
AUSTRALIA, Perth CIC Cambridge International College
AUSTRALIA, Cairns Holmes Institute
AUSTRALIA, Gold Coast Holmes Institute
AUSTRALIA, Hobart SACE Hobart
AUSTRALIA, Whitsundays SACE Whitsundays
AUSTRALIA, Byron Bay Byron Bay English Language School

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

IELTS USA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

USA, Boston GEOS Boston
USA, Boston Sprachcaffe Languages Plus
USA, Los Angeles GEOS Los Angeles
USA, Los Angeles Sprachcaffe Languages Plus
USA, New York GEOS New York
USA, New York Sprachcaffe Languages Plus
USA, Berkeley LSI Language School San Francisco/Berkeley
USA, Denver Colorado BridgeEnglish
USA, Fort Lauderdale LAL Fort Lauderdale

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver
CANADA, Vancouver Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Montreal GEOS Montreal
CANADA, Montreal Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Toronto GEOS Toronto
CANADA, Toronto Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Calgary GEOS Calgary
CANADA, Calgary Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Victoria GEOS Victoria
CANADA, Victoria Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Ottawa GEOS Ottawa
CANADA, Ottawa Sprachcaffe Languages Plus

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS MALTA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

MALTA Sprachcaffe Languages PLUS, St. Julians
MALTA LAL Malta, Gozo

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS FRANCE

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

FRANCE, Nice Sprachcaffe Languages
FRANCE, Paris Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS SPAIN

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

SPAIN, Madrid Sprachcaffe Languages
SPAIN, Barcelona Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS ITALY

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

ITALY, Calabria Sprachcaffe Languages
ITALY, Florence Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS GERMANY

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

GERMANY, Frankfurt Sprachcaffe Languages
GERMANY, Munich Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

IELTS MALAYSIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

MALAYSIA, Kuala Lumpur GREENCITY INTERNATIONAL COLLEGE

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

TOEFL

TOEFL UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London ELC London
UK, London LSI Language School London Central
UK, London LSI Language School London Hampstead
UK, London Sprachcaffe Languages Plus
UK, London LAL London
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge
UK, Bournemouth Anglo Continental
UK, Brighton LSI Language School Brighton
UK, Bristol Living Learning English
UK, Edinburgh ELC Edinburgh
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English)
UK, York ELC York

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Oxford College (Specialty Language Centre)
AUSTRALIA, Brisbane Shafston International College
AUSTRALIA, Brisbane LSI Language School Brisbane

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL USA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

USA, Boston GEOS Boston
USA, Boston LSI Language School Boston
USA, Boston Sprachcaffe Languages Plus
USA, Los Angeles GEOS Los Angeles
USA, Los Angeles Sprachcaffe Languages Plus
USA, New York LSI Language School New York
USA, New York GEOS New York
USA, New York Sprachcaffe Languages Plus
USA, Orange County GEOS Orange County (Costa mesa)
USA, San Diego LSI Language School San Diego
USA, Berkeley LSI Language School San Francisco/Berkeley
USA, Fort Lauderdale LAL Fort Lauderdale

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver
CANADA, Vancouver LSI Language School Vancouver
CANADA, Vancouver Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Montreal GEOS Montreal
CANADA, Montreal Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Toronto LSI Language School Toronto
CANADA, Toronto GEOS Toronto
CANADA, Toronto Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Calgary GEOS Calgary
CANADA, Calgary Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Victoria GEOS Victoria
CANADA, Victoria Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Ottawa GEOS Ottawa
CANADA, Ottawa Sprachcaffe Languages Plus

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL MALTA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

MALTA Sprachcaffe Languages PLUS, St. Julians

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL FRANCE

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

FRANCE, Nice Sprachcaffe Languages
FRANCE, Paris Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL SPAIN

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

SPAIN, Madrid Sprachcaffe Languages
SPAIN, Barcelona Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL ITALY

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

ITALY, Calabria Sprachcaffe Languages
ITALY, Florence Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEFL GERMANY

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

GERMANY, Frankfurt Sprachcaffe Languages
GERMANY, Munich Sprachcaffe Languages

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

 

TOEIC

TOEIC UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London ELC London
UK, London LSI Language School London Central
UK, London LSI Language School London Hampstead
UK, Cambridge LSI Language School Cambridge
UK, Bournemouth Anglo Continental
UK, Brighton LSI Language School Brighton
UK, Glasgow Glasgow School of English
UK, Bristol Living Learning English
UK, Edinburgh ELC Edinburgh
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English)
UK, Worcester Kingsway English Centre
UK, York ELC York
UK, Leeds Leeds Language College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEIC AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Gold Coast Shafston International College
AUSTRALIA, Brisbane LSI Language School Brisbane
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College
AUSTRALIA, Adelaide SACE Adelaide
AUSTRALIA, Hobart SACE Hobart
AUSTRALIA, Whitsundays SACE Whitsundays

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEIC CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver
CANADA, Vancouver Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Vancouver LSI Language School Vancouver
CANADA, Montreal GEOS Montreal
CANADA, Montreal Sprachcaffe Languages Plus
CANADA, Toronto LSI Language School Toronto

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEIC NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TOEIC TAIWAN

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

TAIWAN GEOS

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

 

TESOL

TESOL UK

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

UK, London Oxford House College
UK, London ELC London
UK, London UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group)
UK, London UIC English London Central (Oxford International Education Group)
UK, Brighton UIC English Brighton (Oxford International Education Group)
UK, Glasgow Glasgow School of English
UK, Oxford Oxford House College
UK, Oxford UIC English Oxford (Oxford International Education Group)
UK, Bristol Living Learning English
UK, Essex CESC Colchester English Study Centre
UK, Manchester ELC Manchester (Manchester Academy of English)
UK, Stratford Upon Avon Oxford House College
UK, York ELC York
UK, Leeds Leeds Language College
UK, Torbay LAL Torbay

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TESOL AUSTRALIA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Canterbury Language Academy
AUSTRALIA, Sydney English Language Company
AUSTRALIA, Melbourne UIT Universal Institute of Technology
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TESOL CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TESOL NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

TESOL CHINA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CHINA, Beijing Mandarin House
CHINA, Shanghai Mandarin House

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กลับไปด้านบน

 

CAMBRIDGE

กลับไปด้านบน

 

Young Learner

กลับไปด้านบน

 

50+

กลับไปด้านบน