ข้อมูลทั่วไปประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์

Republic of Singapore (อังกฤษ)
新加坡共和国 (จีน)
Republik Singapura (มาเลย์)
சிங்கப்பூர் குடியரசு (ทมิฬ)

 

ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง: สิงคโปร์

ภาษาราชการ: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ

การปกครอง: สาธารณรัฐ

ประชากร
2557 (สำมะโน): 5,469,700 คน

สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

รหัสโทรศัพท์: +65

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะฮอร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอย่างสูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน้อย ดินแดนของประเทศขยายอย่างต่อเนื่องโดยการแปรสภาพที่ดิน

ภูมิอากาศ

ประเทศสิงคโปร์ มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 32 องศาเซลเซียส

ฤดูกาล

  • ฤดูร้อน (Summer) (กุมภาพันธ์-ตุลาคม)
  • ฤดูฝน (Rains) (พฤศจิกายน-มกราคม)

เวลา

ประเทศสิงคโปร์ เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้า

004

สิงคโปร์ใช้ระบบไฟฟ้า 220-240 V, 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่ปลั๊กไฟจะเป็นแบบหัวสี่เหลี่ยม 3 ขา

*หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไทย จะไปใช้ที่นั่น ควรเตรียม Universal Adapter (หัวแปลงปลั๊กไฟ) ไปด้วย ก่อนออกเดินทาง

น้ำประปา

น้ำประปาที่สิงคโปร์ ขึ้นชื่อเรื่องความสะอาด ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า เป็นประเทศผู้นำด้านน้ำในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดกระบวนการผลิต สามารถดื่มจากก๊อกน้ำได้เลย

 Credit: thairath.co.th

 

การสื่อสาร

ปัจจุบันมีช่องทางการติดต่อผู้อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศได้หลายช่องทาง เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ แอพพลิเคชั่นประเภทแชทในสมาทโฟน ที่สามารถ โทรคุย หรือ วีดีโอคอล หากันได้เลยแค่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฟูลไบร์ท)

การโทรศัพท์จากไทยไปสิงคโปร์

001หรือ008หรือ009+65+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ 8 หลัก เช่น 65-12345678

คือ 001หรือ008หรือ009-65-12345678 เป็นต้น

 

การโทรศัพท์จากสิงคโปร์มาไทย

มีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 ค่าย คือ

1.SingTel ใช้รหัส 001, 013, หรือ 019

001, 013, หรือ 019+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ เช่น โทรมาที่กรุงเทพฯ (รหัสเมือง 02) หมายเลข 02-123-4567

ให้ตัด 0 ตัวแรกสุดของ รหัสเมืองออก ก่อนโทร คือ 001, 013, หรือ 019-66-2-123-4567 เป็นต้น

 

2.M1 ใช้รหัส 002 หรือ 021

002 หรือ 021+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ เช่น โทรมาที่กรุงเทพฯ (รหัสเมือง 02) หมายเลข 02-123-4567

ให้ตัด 0 ตัวแรกสุดของ รหัสเมืองออก ก่อนโทร คือ 002 หรือ 021-66-2-123-4567 เป็นต้น

 

3.StarHub ใช้รหัส 008 หรือ 018

 

008 หรือ 018+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ เช่น โทรมาที่กรุงเทพฯ (รหัสเมือง 02) หมายเลข 02-123-4567

ให้ตัด 0 ตัวแรกสุดของ รหัสเมืองออก ก่อนโทร คือ 008 หรือ 018-66-2-123-4567 เป็นต้น

 

*หรือใช้บริการ M Simcard เป็นซิมที่สามารถใช้กับมือถือได้ทุกระบบ โดยผู้ที่ใช้บริการไม่ต้องไปเปิด Roaming ต่างแดน (แค่ใส่ซิมที่มือถือของเราก็ใช้โทรภายในสิงคโปร์ และ โทรกลับมาประเทศไทยได้ทันที) ซึ่งซิมจะมีอายุการใช้งานนานถึง 6 เดือน และสามารถหาซื้อได้จากร้านที่จำหน่ายในเมืองไทยในราคาเพียง 690 บาทเท่านั้น

Credit: tibbook.com

 

สกุลเงิน

1 1D 5 10 20 50

SGD_2_Polymer_f SGD_5_Polymer_f 800px-SGD_10_Polymer_f 800px-SGD_50_Paper_f  800px-SGD_100_Paper_f SGD_1000_Paper_fSGD_10000_Paper_f

 

ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์

ISO code: SGD

สัญลักษณ์: $ หรือ S$

เหรียญที่ใช้บ่อย: 5, 10, 20, 50 เซนต์, 1 ดอลลาร์

ธนบัตรที่ใช้บ่อย: 2, 5, 10, 50 ดอลลาร์

 

สถานทูตไทยใน สิงคโปร์

Royal Thai Embassy
370 Orchard Road
Singapore 238870
Telephone: (65) 6737 2475, 6737 2476
Fax: (65) 6732 0778

For general visitors, please use the Royal Thai Embassy’s entrance at Claymore Road [next to Pan Pacific Orchard]

Email: thaisgp@singnet.com.sg

Office Hours of the Visa Section

09:15am – 11:30am. (application submission only)
02:00pm – 3:00pm. (collecting only)
Email: consular@thaiembassy.sg
Telephone numbers:

For Visa Information

Tel: +65 6737 2644 ext.665

For Thai Passports and Registry
Tel: +65 6737 2158 ext. 664

Please note that the Consular Section will be opened to answer all enquiries by phone only between 2pm and 5pm, Monday to Friday, except public holidays.

For urgent matters related to the protection of “Thai citizens”, please contact our hotline at +65 8421 0105. (Outside normal working hours only).

To see our public holidays, please click here

 

Fax: +65 6835 4991

 

For Trade Promotion, please contact Office of Commercial Affairs
Tel. (65) 6732 7769, 6737 3060
Fax: (65) 6732-2458
Website : www.thaitrade.sg
E-mail : enquiry@thaitrade.sg

For matters related to tourism promotion in Thailand, please contact Tourism Authority of Thailand
Tel. (65) 6235 7901, 6235 7694
Fax: (65) 6733 5653
Website : www.tourismthailand.org/sg
E-mail : tatsin@singnet.com.sg

For Political Affairs
Tel: (65) 6737 2475/6

For Press Relations
Tel: (65) 6737 2475/6

Office of the Defence Attache
and Naval Attache
370 Orchard Road
Singapore 238870
Tel. (65) 66904290
Fax: (65) 6690 4291

Office of the Assistant Defence Attache
and Air Attache
370 Orchard Road
Singapore 238870
Tel. (65) 6690 4294
Fax: (65) 6690 4995

Office of Army Attache
370 Orchard Road
Singapore 238870
Tel. (65) 6690 4292
Fax: (65) 6690 4993

Office of Labour Affairs
370 Orchard Road
Singapore 238870
Tel. (65) 6224 1797, 6224 9795, 6224 9940
Fax: (65) 6225 9995
Thai Airways Singapore
Thai Airways International
100 Cecil Street, #03-00, The Globe
Singapore 069532
Tel: (65) 6210 5111
Fax: (65) 6225 8258
E-mail : sales@thaiairways.com.sg
Credit: th.wikipedia.org