โปรโมชั่นเดือนนี้

เมือง School Course 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
USA / NYC,Boston,LA sprachcaffe Languages plus Standard Course

$2,600

$5,795

$8,845

$11,590

USA / NYC,Boston,LA sprachcaffe Languages plus Intensive Course

$3,500

$6,650

$10,150

$13,300