เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ประเทศนิวซีแลนด์

NEW ZEALAND

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

NEW ZEALAND, Auckland NZLC New Zealand Language Centres 3,240 NZD
74,520 บาท
6,240 NZD
143,520 บาท
9,360 NZD
215,280 บาท
NEW ZEALAND, Auckland LSI Language School Auckland 20 Lessons 3,480 NZD
80,040 บาท
6,960 NZD
160,080 บาท
10,440 NZD
240,120 บาท
NEW ZEALAND, Wellington NZLC New Zealand Language Centres 3,240 NZD
74,520 บาท
6,240 NZD
143,520 บาท
9,360 NZD
215,280 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(23 บาท = 1 NZD)
กลับไปด้านบน