เรียนต่อแคนาดา

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ประเทศแคนาดา

CANADA

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

CANADA, Vancouver GEOS Vancouver 15 ชั่วโมง
20 Lessons
3,000 CAD
81,000 บาท
6,000 CAD
162,000 บาท
9,000 CAD
243,000 บาท
CANADA, Vancouver LSI Language School Vancouver 20 ชั่วโมง 2,856 CAD
77,112 บาท
5,100 CAD
137,700 บาท
10,200 CAD
275,400 บาท
CANADA, Vancouver Sprachcaffe Languages Plus 3,000 CAD
81,000 บาท
6,000 CAD
162,000 บาท
9,000 CAD
243,000 บาท
CANADA, Montreal GEOS Montreal 15 ชั่วโมง
20 Lessons
2,400 CAD
64,800 บาท
4,800 CAD
129,600 บาท
7,200 CAD
194,400 บาท
CANADA, Montreal Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Toronto LSI Language School Toronto 20 ชั่วโมง 2,856 CAD
77,112 บาท
5,100 CAD
137,700 บาท
10,200 CAD
275,400 บาท
CANADA, Toronto GEOS Toronto 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Toronto Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Calgary GEOS Calgary 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Calgary Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Victoria GEOS Victoria 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Victoria Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Ottawa GEOS Ottawa 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท
CANADA, Ottawa Sprachcaffe Languages Plus 22.5 ชั่วโมง
30 Lessons
3,300 CAD
89,100 บาท
6,600 CAD
178,200 บาท
9,900 CAD
267,300 บาท

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(27 บาท = 1 CAD)
กลับไปด้านบน