เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Langports English Language College, Brisbane

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Langports English Language College, Brisbane

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Langports English Language College, Brisbane

ทางเราเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนได้ใน บริสเบรน และทะเล Gold coast หรือใน ซิดนีย์ ทางนักเรียนของเราได้ยกให้โรงเรียนเป็นที่สุดของการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียของ EducationStars.

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Langports English Language College, Brisbane
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 250 6,000 192,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 230 230 7,360
3 ค่าเอกสารการเรียน 15 360 11,520
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 48 336 10,752
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,926 221,632
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 230 230 7,360
2 ค่าที่พัก Homestay 250 1,000 32,000
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 110 110 3,520
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,340 42,880
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 320,212
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Deluxe – per week = 285
Homestay Family – per week = 250
– Homestay Under18 – per week = 300
– Homestay Self cater- per week = 185
– Student houses – single room = 225
– Christmas fee = 50
– Holding fee = 50

ที่อยู่

Langports Brisbane

33 Herschel St, Brisbane QLD 4000 Australia

Tel. +61 7 3210 0522

Website: langports.com

กลับไปด้านบน