เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Shafston International College, Brisbane

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Shafston International College, Brisbane

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Shafston International College, Brisbane

WHY STUDY AT SHAFSTON?

Why-Study-at-Shafston-31

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Shafston International College, Brisbane
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 260 6,240 199,680
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 110 110 3,520
3 ค่าเอกสารการเรียน 14 336 10,752
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 38 266 8,512
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,952 222,464
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay (อาหาร 2 มื้อ/วัน วันธรรมดา, 3 มื้อ/วัน วันหยุด) 231 924 29,568
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 110 110 3,520
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,234 39,488
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 317,652
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– SHAFSTON HOMESTAY ค่าจัดหา $200
   Homestay Accommodation – Room Only (no meals) = $174.50/week
   Homestay Accommodation – Half Board (2 meals/day weekdays, 3 meals/day weekends) = $231/week
   Homestay Accommodation – Full Board (3 meals/day every day) = $252/week

ที่อยู่

BRISBANE CAMPUS

46 Thorn St, Kangaroo Point
Brisbane QLD 4169 Australia
+61 (7) 3249 4111

 

Website: shafston.edu

กลับไปด้านบน