เรียนต่อ Regent Scanbrit UK, Bournemouth


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Scanbrit UK, Bournemouth

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Regent Scanbrit UK, Bournemouth

Scanbrit เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ที่เมืองชายทะเล Bournmouth บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษ ที่นี่มีคอร์สเรียนภาษาที่หลากหลายสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป หรือเพื่อการสอบใบประกาศทางภาษาต่างๆ เช่น IELTS Cambridge หรือ การสอบ FCE ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนทั้งคอร์สระยะสั้น และระยะยาว และยังสามารถออกแบบคอร์สเรียนตามใจผู้เรียนได้อีกด้วย

ผู้เรียนจะได้รับมากกว่าแค่บทเรียน การเรียนที่ Scanbrit เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน โดยเริ่มต้นวันด้วยการพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ รำหว่างบทเรียนในช่วงกลางวัน และกิจกรรมหลังเลิกเรียนกับเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ซึ่งเป็นการบังคับให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น

นอกจากนี้ Scanbrit ยังมีคอร์สช่วงปิดเทอมฤดูร้อน สำหรับน้องๆนักเรียน อายุระหว่าง 14-17 ปี ในช่วงเดือนมิถุนายน- สิงหาคม น้องๆจะได้เรียน 15 บทเรียนต่อสับดาห์ การเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ และ การออกไปทัศนศึกษา 1 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์

บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นมิตร และมีชีวิตชีวา แถมตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงาม ซึ่งเหมาะแก่การเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร English World
  • หลักสูตร Home Tuition
  • หลักสูตร Cambridge Exam Preparation
  • หลักสูตร Individual Tuition
  • หลักสูตร IELTS Exam Preparation

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Regent Scanbrit UK, Bournemouth
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 288 6,912 331,776
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,912 331,776
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 153 612 29,376
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 612 29,376
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 423,077
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single room = 153
– Homestay Shared room = 100
– Homestay Extra night = 26
– Summer Residence = 200

ที่อยู่

Regent Scanbrit in Bournemouth
22 Church Road
Bournemouth
BH6 4AT
Tel: +44 (0)1202 428 252
Fax: + 44 (0) 1202 428 926
Email: bournemouth@regent.org.uk
Website: regent.org.uk


กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Scanbrit UK, Bournemouth