ทำไม ถึงต้องสมัครเรียน กับฟูลไบร์ท?

why

1. แนะนำสถาบันการศึกษา การเดินทางและที่พัก FREE

2. ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ FREE

3. ลงทะเบียนและสมัครเรียน FREE

4. จัดทำวีซ่า FREE

5. จัดการตั๋วเครื่องบินและรับ-ส่งไปยังที่พัก FREE

6. แนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง FREE

7. มีที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ FREE

อยากเรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนต่อต่างประเทศ ฟูลไบร์ทยินดีให้บริการ