เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน

Sydney

Melbourne

Brisbane

Adelaide

Perth

Cairns

Gold Coast

Hobart

Whitsundays

Byron Bay

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียนหลักสูตรภาษา

ค่าเรียน ประเทศออสเตรเลีย

Sydney

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Sydney Holmes Institute
AUSTRALIA, Sydney Oxford College (Specialty Language Centre) 20Hr 2340 4680 7020
AUSTRALIA, Sydney Strathfield College 2520 5040 7560
AUSTRALIA, Sydney Canterbury Language Academy 20Hr 3480 4560 6840
AUSTRALIA, Sydney NSW International English College (NSW IEC)
AUSTRALIA, Sydney Step One College 20Hr 2040 4080 6120
AUSTRALIA, Sydney English Language Company 25Hr 2880 5280 8640
AUSTRALIA, Sydney Access Language Centre 20Hr 2760 5520 8280
AUSTRALIA, Sydney Kent Institute
AUSTRALIA, Sydney Wells International College
AUSTRALIA, Sydney Navitas English 25 Hr 20 weeks/
5580 AUD
30 weeks/
8370 AUD
40 weeks/
11160 AUD
AUSTRALIA, Sydney Central Queensland University 10 weeks/
2600 AUD
20 weeks/
5200 AUD
30 weeks/
7800 AUD
AUSTRALIA, Sydney ILSC Language Schools 25 Hr 3240 AUD 5712 AUD 8496 AUD
AUSTRALIA, Sydney ELS Language Centres 22.5Hr 3180 6360 9180
AUSTRALIA, Sydney Embassy English 24L 3576 6816 10224
AUSTRALIA, Sydney Kaplan Internationa English 35L 3480 6720 10080
AUSTRALIA, Sydney Oxford House College 20HR 2790 4446 6156
AUSTRALIA, Sydney Queens College 2160 4320 6480
AUSTRALIA, Sydney Langports English School 25Hr 3240 6240 9360
AUSTRALIA, Sydney Academy of English 20Hr 2280 4560 6840
AUSTRALIA, Sydney TAFE NSW Institutes 10 weeks/
2600
15 weeks/
3900
20 weeks/
5200
AUSTRALIA, Sydney AICE Australian International College of English
AUSTRALIA, Sydney Victory Institute 20Hr 2000 4000 6000
AUSTRALIA, Sydney Australian Ideal College (AIC) 20Hr 2220 4200 6300
AUSTRALIA, Sydney Cass Training International College (CTIC)
2400 4800 7200
AUSTRALIA, Sydney Australian Pacific College 20Hr 2400 4800 7200
AUSTRALIA, Sydney Kingsway Institute 20Hr 2160 4320 6480
AUSTRALIA, Sydney Performance English 2868 5736 8244
AUSTRALIA, Sydney International House Sydney 20Hr 2915 5830 8745
AUSTRALIA, Sydney Greenwich English College 25Hr 2750 5500 7920
AUSTRALIA, Sydney Byron Bay English Language School 22.5Hr 2760 5520 8280
AUSTRALIA, Sydney MEGA Sydney (Macquarie Education Group Australia) 25Hr 2250 4680 7020
AUSTRALIA, Sydney Sydney College of English 20Hr 2760 5520 8280
AUSTRALIA, Sydney North Sydney English College 20HR 1740 3480 5220
AUSTRALIA, Sydney Crown Institute of Business And Technology 1920 3840 5760
AUSTRALIA, Sydney Mercury College 20Hr เช้า 2160 4320 6480
AUSTRALIA, Sydney Lloyds International College 20Hr เช้า 1920 3720 5580
AUSTRALIA, Sydney Cambridge College International 20Hr เช้า 1980 3960 6120
AUSTRALIA, Sydney Apple Study Group 20Hr 2280 4560 6840
AUSTRALIA, Sydney University of Wollongong 20Hr 3900 7800 11700
AUSTRALIA, Sydney Ability English 23Hr 2820 5640 8460
AUSTRALIA, Sydney Sydney School of Business and Technology

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Melbourne

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Melbourne Holmes Institute
AUSTRALIA, Melbourne UIT Universal Institute of Technology 20 ชั่วโมง 2530 AUD 4830 AUD 6840 AUD
AUSTRALIA, Melbourne CIC Cambridge International College 20 ชั่วโมง 2520 AUD 5040 AUD 7560 AUD
AUSTRALIA, Melbourne SACE Melbourne
20 ชั่วโมง 3200 AUD 6400 AUD 9600 AUD
AUSTRALIA, Melbourne MSF Melbourne School of Fashion
AUSTRALIA, Melbourne Embassy English
24 ชั่วโมง 3576 6816 12224
AUSTRALIA, Melbourne Australian Pacific College
20 ชั่วโมง 2400 4800 7200
AUSTRALIA, Melbourne INUS Australia Melbourne
20 ชั่วโมง 2760 5520 8280
AUSTRALIA, Melbourne Oxford House College
20 ชั่วโมง 2790 4446 6156
AUSTRALIA, Melbourne Greenwich English College
25 ชั่วโมง 2700 5175 7525
AUSTRALIA, Melbourne Nova Institute of Technology
2340 3900 7020
AUSTRALIA, Melbourne Academia Australia
20 ชั่วโมง 2616 5232 7848
AUSTRALIA, Melbourne AITT Australian Institute of Technical Training
AUSTRALIA, Melbourne EAA Education Access Australia
3200
AUSTRALIA, Melbourne ACU Australian Catholic University
3400 6800 10200
AUSTRALIA, Melbourne ANCE Australian National College of English
20 ชั่วโมง 20 week
4600
30 week
6600
40 week
8400
AUSTRALIA, Melbourne Ability English
23 ชั่วโมง 2820 5640 8460
AUSTRALIA, Melbourne AAPoly Academies Australasia Polytechnic
20 ชั่วโมง 2640 5280 7920
AUSTRALIA, Melbourne Central Queensland University
10 week
2600
20 week
5200
30week
7800
AUSTRALIA, Melbourne Discover English
20 ชั่วโมง 2880 5520 8280
AUSTRALIA, Melbourne Box Hill Institute
2.5 month
3300
5 month
6600
7.5 month
9900
AUSTRALIA, Melbourne IMPACT English College
20 ชั่วโมง 3120 6240 9360
AUSTRALIA, Melbourne Hawthorn English
25 ชั่วโมง 15 week
5925
25 week
9875
35 week
15800
AUSTRALIA, Melbourne Ozford College
20 ชั่วโมง 2700 4800 6840
AUSTRALIA, Melbourne Holmesglen Institute of TAFE
3900 6500 10400
AUSTRALIA, Melbourne Performance English
2868 5736 8244
AUSTRALIA, Melbourne Navitas La Trobe
20 ชั่วโมง 3960 7920 11880
AUSTRALIA, Melbourne Kaplan International English
3360 6480 9720
AUSTRALIA, Melbourne Monash University
AUSTRALIA, Melbourne La Trobe University
AUSTRALIA, Melbourne Victoria University
AUSTRALIA, Melbourne Deakin University
AUSTRALIA, Melbourne Billy Blue College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Brisbane

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Brisbane Holmes Institute
AUSTRALIA, Brisbane Shafston International College 25 ชั่วโมง 2940 5520 8280
AUSTRALIA, Brisbane LSI Language School Brisbane 24 L 3366 5814 8721
AUSTRALIA, Brisbane Langports English Language College 25 ชั่วโมง 3240 6240 9360
AUSTRALIA, Brisbane Oxford House College 20 ชั่วโมง 2655 5694 5724
AUSTRALIA, Brisbane Central Queensland University 2600 5200 7800
AUSTRALIA, Brisbane Browns English Language School 25 ชั่วโมง 2988 5616 8316
AUSTRALIA, Brisbane Kaplan International English 3192 6120 9180
AUSTRALIA, Brisbane ILSC Language Schools 25 ชั่วโมง 3192 5616 8352
AUSTRALIA, Brisbane Embassy English 24 ชั่วโมง 3276 6216 9324
AUSTRALIA, Brisbane Navitas English 25 ชั่วโมง 5220 7830 10440
AUSTRALIA, Brisbane International House 3000 6000 9000
AUSTRALIA, Brisbane Lexis English 25 ชั่วโมง 2880 5520 8280
AUSTRALIA, Brisbane IMPACT English College 2880 5760 8640
AUSTRALIA, Brisbane The University of Queensland
3250 8125 11375
AUSTRALIA, Brisbane Australian Catholic University 3400 6800 10200
AUSTRALIA, Brisbane Queensland Academy of Technology 2880 5760 8640
AUSTRALIA, Brisbane Brisbane College of Australia 10 week
2450
AUSTRALIA, Brisbane TAFE Queensland Brisbane 20 ชั่วโมง 2700 5400 8100
AUSTRALIA, Brisbane Queens College 2160 4320 6480
AUSTRALIA, Brisbane Sarina Russo 20 ชั่วโมง 2820 5640 8460
AUSTRALIA, Brisbane Viva College 2500 5000 9000
AUSTRALIA, Brisbane English Unlimited 20 ชั่วโมง 2652 5376 8172
AUSTRALIA, Brisbane Australian Pacific College
AUSTRALIA, Brisbane Academies Australasia Institute AAI
AUSTRALIA, Brisbane Brisbane School of Beauty
AUSTRALIA, Brisbane Brisbane School of Hairdressing
AUSTRALIA, Brisbane Royal Brisbane Institute of Technology
AUSTRALIA, Brisbane James Cook University
AUSTRALIA, Brisbane Griffith University

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Adelaide

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Adelaide SACE Adelaide
20Hr 3300 6600 9900
AUSTRALIA, Adelaide English College of Adelaide
25Hr 3240 6480 9720
AUSTRALIA, Adelaide Kaplan International English
35L 3180 6120 9180

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Perth

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Perth P.I.C.E. Perth International College of English 23 Hr 4080 6400 9600
AUSTRALIA, Perth CIC Cambridge International College
AUSTRALIA, Perth Curtin University 10 weeks/
3100
20 weeks/
6200
30 weeks/
9300
AUSTRALIA, Perth Navitas English 25Hr 20 weeks/
2880
30 weeks/
5520
40 weeks/
8280
AUSTRALIA, Perth Lexis English 25Hr 2880 5520 8280
AUSTRALIA, Perth Cambridge College International 20Hr 2520 5040 7560
AUSTRALIA, Perth Kingston International College ช่วงเช้า 2880 5760 8640
AUSTRALIA, Perth Center for English Language Teaching 10 weeks/
2480
20 weeks/
6200
40 weeks/
9920
AUSTRALIA, Perth Milner International College of English 23Hr 2750 5500 8250
AUSTRALIA, Perth Kaplan International English 35L 3300 6360 9540
AUSTRALIA, Perth The University of Western Australia

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Cairns

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Cairns Holmes Institute
AUSTRALIA, Cairns Oxford College 20HR 2655 5694 5794
AUSTRALIA, Cairns YouSTUDY International College 35L 3000 5760 8640

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Gold Coast

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Gold Coast Holmes Institute
AUSTRALIA, Gold Coast Shafston International College

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Hobart

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Hobart SACE Hobart

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Whitsundays

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Whitsundays SACE Whitsundays

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน

Byron Bay

ประเทศ/เมือง

โรงเรียน

ชั่วโมง/สัปดาห์

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

AUSTRALIA, Byron Bay Byron Bay English Language School
AUSTRALIA, Byron Bay Lexis English 25Hr 2880 5520 8280

*ค่าเรียนนี้คิดเฉพาะค่าเรียนเท่านั้น ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กลับไปด้านบน