เรียนต่อ LSI Language School London Hampstead UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School London Hampstead UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ LSI Language School London Hampstead UK, London

LSI London Hampstead รายล้อมไปด้วยขนส่งสาธารณะ ร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงละคร โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า และ Hampstead Health ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุด และใหญ่ที่สุดใน London ตัวโรงเรียนเป็นบ้านแบบวิคตอเรียน และมีสวนสวย เหมาะแก่การบาร์บีคิว และเล่นกีฬา หรือแม้แต่แค่นั่งเล่นในช่วงพักกลางวัน บรรยากาศในโรงเรียนดูอบอุ่น เหมือนครอบครัว คุณครูทุกคนมีความเป็นมิตร สนุกสนาน และใส่ใจนักเรียน นอกจากนี้ที่โรงเรียนยังมีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมด้วยอินเตอร์เนต และอุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถฝึกภาษาเองได้

LSI London Hampstead ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสนุกสนาน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบอังกฤษ เช่นการไปพิพิธภัณฑ์ การไปโรงหนัง โรงละคร นอกจากนี้ยังรวมถึงการพาไปทัศนศึกษาต่างเมือง เช่น Oxford, Cambridge หรือแม้แต่ Paris!

ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจในคุณภาพและการบริการที่มอบให้นักเรียนทุกคน เพื่อที่นักเรียนทุกคนได้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการเรียน และส่วนตัวที่ได้ตั้งไว้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร General language Courses

 •  General 20
 •  Intensive 30
 •  English for Business
 •  International School Year General 20
 •  International School Year Intensive 30
 •  Afternoon 10
 •  Club 40+
 •  Academic English
 •  Intensive 24
 •  International School Year Intensive 24
 •  English with Food & Drink
 •  English with Football
 •  English with Music

 

หลักสูตร Exam Courses

 •  TOEFL Preparation Courses
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (CPE)
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (FCE)
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (CAE)

 

หลักสูตร Premium Courses

 •  Executive One to One (20 lessons per week)
 •  Executive One to One (30 lessons per week)
 •  Executive One to One (10 lessons per week)
 •  Executive One to One (5 lessons per week)
 •  Executive One to One (40 lessons per week)
 •  Executive One to One (50 lessons per week)
 •  9 Day Compact Course (82 lessons)
 •  9 Day Compact Course (92 lessons)

 

หลักสูตร Courses for Juniors

 •  Junior with Homestay, twin room, summer only
 •  Junior with Homestay, twin room, winter only

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

LSI London Hampstead, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 155 3,720 178,560
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 70 70 3,360
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 3,790 181,920
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 170 680 32,640
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 80 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 760 36,480
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 280,225
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single Room Half Board per week = 170
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
   + Executive Homestay GBP per week = 25
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Homestay Single Room Bed & Breakfast per week = 135
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
   + Executive Homestay GBP per week = 25
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Homestay Twin Room Half Board per week = 145
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Homestay Twin Room Bed & Breakfast per week = 110
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Self Catering Flat Single Room per week = 190
– Self Catering Flat Double Room per week = 140
– Residential Single Room Self Catering per week = 210
– Residential Single Room Self Catering & Bathroom per week = 260

ที่อยู่

LSI London Hampstead

 13 Lyndhurst Terrace
NW3 5QA  London
England

 +44 (0)20 7794 8111
 +44 (0)20 7431 5681
info-lon1@lsi.edu

Website: lsi.edu

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School London Hampstead UK, London