เรียนต่อ LSI Language School London Central UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School London Central UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ LSI Language School London Central UK, London

LSI London Central ตั้งอยู่ใจกลางย่าน West End ใกล้กับ British Museum, University College London, Oxford Street และ Soho การเลือกเรียนที่นี่แปลว่าคุณจะอยู่ไม่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ London เลย

ทางโรงเรียนเพิ่งมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องคอมพิวเตอร์พร้อมฟรีอินเตอร์เนต และเอกสารการเรียนรู้ต่างๆ ห้องสมุด และ Student Lounge นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมพักผ่อนต่างๆ ทั้งเดินเล่น ไปดูละครเวที ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ งานปาร์ตี้ และการไปเที่ยวต่างเมือง เช่น Oxford, Cambridge, Brighton และ Stonehenge เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษได้อย่างเต็มที่

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร General language Courses

 •  Afternoon 10
 •  General 20
 •  Intensive 30
 •  English for Business
 •  International School Year General 20
 •  International School Year Intensive 30
 •  Academic English
 •  Club 40+
 •  International School Year Intensive 24
 •  Intensive 24
 •  English with Art, Architecture, History & Culture
 •  English with Food & Drink
 •  English with Urban Hiking
 •  English with Football

 

หลักสูตร Exam Courses

 •  TOEFL Preparation Courses
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (CAE)
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (FCE)
 •  LSI 30 Cambridge English Language Assessment Courses (CAE)
 •  LSI 30 Cambridge English Language Assessment Courses (FCE)
 •  TOEIC Preparation Courses
 •  IELTS Preparation Course

 

หลักสูตร Premium Courses

 •  Executive One to One (5 lessons per week)
 •  Executive One to One (10 lessons per week)
 •  Executive One to One (20 lessons per week)
 •  Executive One to One (30 lessons per week)
 •  Executive One to One (40 lessons per week)
 •  Executive One to One (50 lessons per week)
 •  Mini Group (20 lessons per week)
 •  Mini Group (30 lessons per week)
 •  Mini Group (40 lessons per week)
 •  9 Day Compact Course (82 lessons)
 •  9 Day Compact Course (92 lessons)

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

LSI London Central, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 165 3,960 190,080
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 70 70 3,360
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,030 193,440
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 170 680 32,640
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 80 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 760 36,480
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 291,745
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single Room Half Board per week = 170
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
   + Executive Homestay GBP per week = 25
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Homestay Single Room Bed & Breakfast per week = 135
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
   + Executive Homestay GBP per week = 25
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Residential Single Room Self Catering per week = 210
– Residential Single Room Self Catering & Bathroom per week = 260
– Homestay Twin Room Half Board per week = 145
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Homestay Twin Room Bed & Breakfast per week = 110
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Self Catering Flat Single Room per week = 190
– Self Catering Flat Double Room per week = 140
– 9 Nights Executive Homestay Single Room B&B per week = 205.71
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 38.57
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 25.71
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 64.29
– 9 Nights Executive Homestay Single Room Half Board per week = 250.71
   + Accommodation within Zone 2 GBP per week = 38.57
   + Accommodation within Zone 3 GBP per week = 25.71
   + Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 64.29

ที่อยู่

LSI London Central

 19-21 Ridgmount Street
WC1E 7AH  London
England

 +44 (0)207 467 6500
 +44 (0)207 323 1736
info-lon2@lsi.edu

Website: lsi.edu

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School London Central UK, London