เรียนต่อ LSBF London School of Business & Finance UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSBF London School of Business & Finance UK, London

แนะนำโรงเรียน

LSBF คือสถาบันศึกษาด้านธุรกิจที่ครบครัน หลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่มุ่งเน้นไปที่การทำธุรกิจ ในปัจจุบันที่นักเรียนที่มีความสามารถ และรักการพัฒนาตนเองมากกว่า 20000 คนจากกว่า 150 ประเทศ เลือกมาเรียนที่นี่

ทำไมต้อง LSBF?

 • เพราะที่ LSBF คามเป็นเลิศ คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา
 • ที่นี่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่จะเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับเป้าหมายในการทำงานของผู้เรียน
 • ความสำเร็จของผู้เรียนขึ้นอยู่กับการปรับใช้ทักษะด้านวิชาการและประสบการณ์เข้าด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง ที่นี่ ผู้เรียนจะมั่นใจได้ว่าได้เรียนรู้อย่างสมดุลระหว่างทฤษฎีและกรณีศึกษาในชีวิตจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Postgraduate Programmes
 • Professional Courses in Accountancy and Finance
 • Undergraduate Programmes
 • Executive Education Programmes
 • The InterActive Platform: A Unique Online Learning Experience
 • School of Entrepreneurship
 • Fashion, Innovation & Communication
 • The International Language School
 • Summer/ Winter Schools

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

LSBF, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 8,500 408,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 8,500 408,000
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 175 700 33,600
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 65 65 3,120
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 765 36,720
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 14,450
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 69,275
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 513,995
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Self Catering Single Room £135 – £165 / Twin Room £125 – £155
– Homestay Bed and Breakfast Single Room £130 – £155 / Twin Room £125 – £145
– Homestay Half Board Single Room £160 – £175 / Twin Room £150 – £160
– Flat or house share Economic £145 – £210
– Flat or house share Standard £180 – £260
– Flat or house share Luxury £245 – £340
– Hall of Residence £105 – £260
– Studios Apartments £300 – £370
– Hostels Single £ per night £40- £65
– Hostels Twin £ per person per night £30- £50

ที่อยู่

London Campus
(United Kingdom)

London College of Contemporary Arts
Sheraton House
15-19 Great Chapel Street
London
W1F 8FN
View map
Tel: +44 (0) 203 535 1155
Email: info@lcca.org.uk

London College of Contemporary Arts
Thavies Inn House
5 Holborn
London
EC1N 2HB
View map

St. Patrick’s College
22 Billiter Street,
London
EC3M 2RY,
United Kingdom
View map

Sceptre Court
40 Tower Hill
London, EC3N 4DX
United Kingdom
View map

9 Holborn
8/9 Holborn
London, EC1N 2LL
United Kingdom
View map

Red Lion Street
76/78 Red Lion Street,
London,
WC1R 4NA,
United Kingdom
View map

30 Holborn
Buchanan House
30 Holborn
London, EC1N 2LX
United Kingdom
View map

Spring House
6-38 Holloway Road,
Islington,
London
N7 8JL
View map
Tel: +44 (0) 20 3535 1122
Email: info@lsbf.org.uk

Tel: +44 (0) 20 7823 2303
Fax: +44 (0) 20 7823 2302
Email: info@lsbf.org.uk

 

Website: www.lsbf.org.uk

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSBF London School of Business & Finance UK, London