เรียนต่อ Avalon School UK, London

AvalonLanguageSchoolLogoBlue-Text-200px

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Avalon School UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Avalon School UK, London

ที่ Avalon มีวิธีการสอนที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างสิ้นเชิง! เมิ่อ 19 ปีที่แล้วพวกเราเริ่มต้นด้วยการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม แบบห้องเรียนที่น่าเบื่อ แต่ตอนนี้ เราเปลี่ยนมาเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนไดัพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และมั่นใจมากขึ้น เพราะนักเรียนทุกคนของเราเหมือนกันตรงที่ – อยากเก่งขึ้นไวๆ ดังนั้นเราจึงพัฒนาวิธิการสอนที่เรียกว่า “Quantum Direct Method” เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถของงผู้เรียนอย่างรวดเร็ว

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับ Avalon:

– สถานที่เรียนในใจกลางเมือง

Avalon ตั้งอยู่ใจกลาง London และสามารถเดินทางมาง่ายโดยรถบัส รถใต้ดิน หรือรถไฟ สถานีรถใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ Leicester Square และ Tottenham Court Road อีกทั้งโรงเรียนยังอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น Trafalgar Square, แม่น้ำ Thames, Buckingham Palace และ หอนาฬิกา Big Ben แค่เดินไปเพียง 10-20 นาทีเท่านั้น

– คอร์สเรียนหยืดหยุ่นได้

Avalon มีคอร์สให้นักเรียนเลือกเรียนมากมาย ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และความสนใจของผู้เรียน นักเรียรสามารเปลี่ยนคอร์สระหว่างเรียนได้ หรือเปลี่ยนเวลาเรียนได้ตลอดช่วงเวลาที่เรียนที่นี่

– วิธีการเรียนการสอนที่แตกต่าง

เราต่างจากที่อื่นตรงที่ การพูดคือหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนที่นี่ ดังนั้นถ้าถามว่าโรงเรียนไหนใน London จะสอนให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ คำตอบมีที่เดียวคือ Avalon!

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Avalon Quantum English
  • Teacher Development Course
  • English and Football
  • Part-Time Study
  • IELTS Preparation
  • Saturday English Course
  • Avalon English Summer Camp

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Avalon School, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 2,947 141,456
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 50 2,400
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 2,997 143,856
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 50 50 2,400
2 ค่าที่พัก Homestay 200 800 38,400
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 70 3,360
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 920 44,160
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 249,841
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Student Shared Houses SINGLE £150.00/TWIN £95.00per bed
– Student Residence Zone 2 SINGLE £259 (Daily £37)/TWIN £175 (Daily £25)
– Student Residence Zone 3 Forest Gate shared bathroom SINGLE £130 (Daily £18.58)
– Student Residence Zone 3 Lewisham shared bathroom & free wi-fi SINGLE £140 (Daily £20)/TWIN £85 (Daily £12.15)/STUDIO £235 (Daily £33.60)
Homestay Zone 2 Half Board SINGLE £200.00 (Daily £28.57)/TWIN £180.00 (Daily £25.71)
– Homestay Zone 2 Self Catering SINGLE £175.00 (Daily £25.00)/TWIN £150.00 (Daily £21.43)
– Homestay Zone 3 Half Board SINGLE £170.00 (Daily £24.28)/TWIN £155.00 (Daily £22.14)
– Homestay Zone 3 Self Catering SINGLE £145.00 (Daily £20.71)/TWIN £130.00 (Daily £18.57)
– Homestay Zone 4 Half Board SINGLE £145.00 (Daily£20.71)/TWIN £120.00 (Daily £17.14)
– Homestay Zone 4 Self Catering SINGLE £115.00 (Daily £16.43)/TWIN £100.00 (Daily £14.29)

ที่อยู่

Avalon School of English

8 Denmark Street
London WC2H 8LS
Tel: +44 (0) 20 7379 1998
Email: info@avalonschool.co.uk

 

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Avalon School UK, London