เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ACU Australian Catholic University, Melbourne

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ACU Australian Catholic University, Melbourne

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ ACU Australian Catholic University, Melbourne

Australian Catholic University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลีย มีกันทั้งหมด 6 วิทยาเขต เปิดสอนให้กับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างประเทศ ทั้งยังมีศูนย์ภาษาเป็นของตนเองด้วย

Australian Catholic University เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่จะได้ทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

จุดเด่นของ Australian Catholic University

  • มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน วิชาชีพของตน และในอุตสาหกรรม
  • มีศูนย์ภาษาเป็นของตัวเอง
  • นักศึกษา Australian Catholic University มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากกว่า 16 ประเทศ
  • นอกจากการเรียนแล้ว Australian Catholic University ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • หลักสูตร เตรียมสอบ IELTS
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

 

ที่อยู่

Tel.
Website: acu.edu.au

กลับไปด้านบน