เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน MEGA Sydney (Macquarie Education Group Australia), Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน MEGA Sydney (Macquarie Education Group Australia), Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ MEGA Sydney (Macquarie Education Group Australia), Sydney

Macquarie Education Group Australia เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษไวยากรณ์และหลักสูตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมการเรียน การสอนโดยเหล่าครูอาจารย์

สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่อยงานต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือ มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองและปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องเรียนที่สะอาด มีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยอย่างครบครัน
 • มีห้องสมุดและห้องนั่งเล่น
 • มีการถ่ายเอกสาร ปริ้นและแฟกซ์
 • มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์
 • บริการรับนึกศึกษาที่สนามบินและจัดหาที่พักให้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร อนุปริญญาขั้นสูงสุด สาขาการตลาด
 • หลักสูตร อนุปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตร อนุปริญญาขั้นสูงสุดสาขาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตร ประกาศนีย์บัตรระดับ 4 สาขาการตลาด
 • หลักสูตร อนุปริญญา สาขาการตลาด
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรระดับ 4 สาขาธุรกิจ
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรระดับ 3 สาขาธุรกิจ
 • หลักสูตร อนุปริญญาขั้นสูงสุด สาขาการบัญชี
 • หลักสูตร อนุปริญญา สาขาการบัญชี
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรระดับ 4 สาขาการบัญชี
 • หลักสูตร หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
 • หลักสูตร หลังสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

 

ที่อยู่

MEGA Sydney Head Office

Level 9, 225 Clarence Street Sydney NSW 2000 Australia
Telephone: +61 2 9299 6788

Email: marketing@mega.edu.au

 

Website: mega.edu.au

กลับไปด้านบน