เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Central Queensland University, Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Central Queensland University, Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Central Queensland University, Sydney

Central Queensland University (CQU) ซิดนีย์ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1967 ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา Central Queensland University ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ของมหาลัยที่มีคะแนนระดับ 5 ดาว มหาวิทยาลัยนี้มีหลายวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย

Central Queensland University เปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 60 หลักสูตรและระดับปริญญาโทมากกว่า 40 หลักสูตร ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษานานาขาติ

Central Queensland University เปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนมีนาคม และ เดือนกรกฏาคมของทุกปี ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงกับสถาบันสอนภาษาหลายแหงในประเทศออสเตรเลีย

Central Queensland University การเดินทางโดยรถไฟและมาลงที่สถานี Town Hall ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาทีจากสถานีรถไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องละครบรรยายเนื้อเรื่องที่นำเสนอภาพและเสียง
 • ห้อปฏิบัติการมัลติมีเดียไฮเทค
 • บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย Central Queensland University
 • บริการถ่ายพิมพ์เอกสารต่างๆ
 • ร้านหนังสือ Central Queensland University
 • ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา
 • หน้าจอพลาสม่าตั้งอยู่บนชั้นพื้นดินที่จะนำเสนอข้อมูลที่สำคัญห้กับนักเรียนที่เดินทางมาถึงของพวกเขาที่มหาวิทยาลัย
 • ห้องเอนกประสงค์ของนักเรียนพร้อมเตาอบไมโครเวฟ และอุปกรณ์การผักผ่อนเช่นโต๊ะปิงปอง เกมกระดาน
 • ห้องขนาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการพักผ่อน
 • คาเฟ่ในมหาวิทยาลัย
 • ห้องที่เงียบสงบสำหรับนักเรียนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร General English Course
 • หลักสูตร ด้านงานวิจัย
 • หลักสูตร ปริญญญาโทด้านธุรกิจ
 • หลักสูตร ปริญญาโทด้านการบัญญชี
 • หลักสูตร ปริญญาโทด้านโทธุรกิจ
 • หลักสูตร ปริญาโทวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตร ปริญญาโทวิทยาศาตร์สุขภาพ
 • หลักสูตร ปริญญษตรีเทคโนโลยีสารสรเทศรหัส
 • หลักสูตร MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY ปริญญาโทสารนเทศ
 • หลักสูตร BACHELOR OF MUSIC ปริญญาตรีการดนตรี
 • หลักสูตร BACHELOR OF NURSING ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์รหัส
 • หลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

 

ที่อยู่

400 Kent Street, Sydney NSW 2000
Current and future student enquiries: 13 27 86
Overseas enquiries: +61 7 4930 9000
Local campus enquiries: +61 2 9324 5000

 

Website: cqu.edu.au

กลับไปด้านบน