“10 สำนวนภาษาอังกฤษ” ที่สามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

“Twenty-four Seven”

ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง และหนึ่งอาทิตย์ก็มี 7 วัน สำนวนนี้จึงมีความหมายว่า “ตลอดเวลา” หรือตลอด 24 ชม.

ตัวอย่าง  “You can access our website 24/7.”, “I work twenty-four seven.”

 

“Get the ball rolling”

หมายความว่า “เริ่มทำอะไรสักอย่าง”

ตัวอย่าง “Let’s get the ball rolling” (เราเริ่มลงมือกันเถอะ)

 

“Take it easy”

หมายความว่า “ผ่อนคลาย” หรือ “พักผ่อน”

ตัวอย่าง “I don’t have any plans this weekend. I think I’ll take it easy.”

 

“Sleep on it”

หมายความว่า “ใช้เวลาในการตัดสินใจ”

ตัวอย่าง “I’ll get back to you tomorrow. I have to sleep on it.”

 

“I’m broke.”

หมายความว่า “ไม่มีเงินเลย” หรือ “ถังแตก”

 

“Sharp”

ใช้เพื่อย้ำเวลานั้นๆ เพื่อบอกว่า “อย่ามาสายนะ”

ตัวอย่าง “The meeting is at 7 o’clock sharp!”

 

“Like the back of my hand”

หมายความว่า เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ตัวอย่าง “I know this city like the back of my hand.”

 

“Give me a hand.”

หมายความว่า “ขอให้ช่วย”

ตัวอย่าง “Do you want to give me a hand?”

 

“In ages”

หมายความว่า “for a long time-เป็นเวลานานมาก”

ตัวอย่าง “I haven’t seen him in ages”

 

“Sick and tired”

หมายความว่า “ไม่ชอบ” หรือ “เกลียด”

ตัวอย่าง “I’m sick and tired of doing homework.”