เคล็ดลับ 4 ข้อในการ “เรียนรู้คำศัพท์เพื่อนำไปใช้ในการสอบ IELTS”

1. ปรับพฤติกรรมในการเรียน

การฝึกภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ลองฝึกอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิยายภาษาอังกฤษ หรือพกสมุดจดคำศัพท์ไว้กับตัว เวลาเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้จักก็ให้เปิดดิกชั่นนารี เมื่อได้คำตอบก็ให้จกเอาไว้ จะช่วยให้จำคำศัพท์ได้ดี

2. ใช้ประโยชน์จากดิกชั่นนารีให้มากที่สุด

ในการเปิดดิกชั่นนารี อย่าดูเพียงแค่ความหมายของคำ ให้ดูส่วนประกอบอื่นๆด้วย เช่น หน้าที่ของคำ คำที่มีความหมายคล้ายกัน หรือตัวอย่างการใช้คำในประโยค

3. วิธีเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

หลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ให้ลองจดรายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ในสมุดจดคำศัพท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– word form (หน้าที่ของคำ)

– definition (ความหมายของคำ)

– synonyms/antonyms (คำพ้องความหมาย/คำตรงข้าม)

– Collocation (คำหรือกลุ่มคำที่ต้องใช้ควบคู่กันในประโยค)

4. หัวข้อของข้อสอบ IELTS ในส่วนของ speaking ที่เจอบ่อยๆ

– Technology

– Education

– Employment

– The arts

– Family

– The environment

– Your home

นอกจากเคล็ดลับ 4 ข้อนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะสอบ IELTS แล้ว ยังเหมาะสำหรับเพื่อนที่กำลังฝึกเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ

ข้อมูลจาก: topuniversities