มาดูกันว่าในแต่ละประเทศต้องทำงานนานแค่ไหน ถึงจะได้เงิน 100 เหรียญสหรัฐ

ในแต่ละประเทศโดยเฉลี่ยแล้วผู้คนต้องทำงานกี่ชั่วโมง ถึงจะมีรายได้เท่ากับ 100 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3600 บาท

 

brazil bulgaria canada colombia finland germany india indonesia mex romania south africa switzerland sydney usa venezuela