ก่อนตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศควรมีสิ่งเหล่านี้ก่อน

1. ความพร้อมด้านการเงิน

2. ความพร้อมด้านการศึกษา

3. ความพร้อมด้านภาษา

4. ความพร้อมด้านสุขภาพ

5. ความพร้อมที่จะเจอกับปัญหา