8 ประเทศ ที่เป็นมิตรกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ เหมาะแก่การไปศึกษา

1. Canada (แคนาดา)

2. Denmark (เดนมาร์ค)

3. Germany (เยอรมัน)

4. The Netherlands (เนเธอร์แลนด์)

5. Spain (สเปน)

6. Sweden (สวีเดน)

7. Uruguay (อุรุกวัย)

8. United Kingdom (สหราชอาณาจักร)