วิดีโอเกมมีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างไร

1. เกิดความพยายาม

2. ทำให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จัก Team Work

3. การบรรลุผลสำเร็จ เช่น เล่มเกมส์ให้ได้เป็นผู้ชนะ

4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5. ความสามารถในการแข่งขัน กระตือรือร้น

6. อิสรภาพ