เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน GEOS, SINGAPORE

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน GEOS, SINGAPORE

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ GEOS, SINGAPORE

สถาบันตั้งเด่นอยู่ใจกลางถนนออร์ชาร์ด ย่านช้อปปิ้งของสิงคโปร์ที่มีรถบัสและรถไฟใต้ดินมากมายเชื่อมต่อไปยังส่วน ต่าง ๆ ของสิงคโปร์ นักเรียนจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อมาศึกษาอยู่กับสถาบันของเรา เพราะนักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองจากสถาบัน ทีมงานทุกคนของสถาบันคอยจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนอกเวลาหรือเต็มเวลา นักเรียนที่นี่มาจากประเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่นักเรียนจะได้รับกลับไปแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้พบปะกับเพื่อนใหม่อีกด้วย

 

GEOS Motto
1) The way of the Merchant (商人の道):  We, as a company, hold attention to service and customer trust in the highest regard.
2) The way of Truth (真実の道): We are genuine and honest in seeking truth and justice.
3) The way of the Pioneer (開拓の道): We work hard to overcome any difficulties.
4) The way of Courtesy (礼節の道): We respect our parents and superiors and have an exacting and kind love for our subordinates. We treat each other with mutual respect and civility.
5) The way of Gratitude (感謝の道): We have an appreciation for our parents, ancestors, and the earth. We cannot and do not forget that we are in this world because of them.

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

ค่าเรียน GEOS, SINGAPORE

ที่อยู่

190 Clemenceau Avenue. Singapore Shopping Centre. #06 – 01/ 20. Singapore 239924

TEL:+65 6734 7556/ 6734 6833

Website: www.geos.com.tw/sg

กลับไปด้านบน