เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Byron Bay English Language School, Byron Bay

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Byron Bay English Language School, Byron Bay

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Byron Bay English Language School, Byron Bay

โรงเรียนเราเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1998 พร้อมที่จะนำท่านไปสู่วัฒนธรรมต่างๆในประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองหลวงมาที่เมืองนี้ดูได้ค่ะ

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Byron Bay English Language School, Byron Bay
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 350 8,400 268,800
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 200 6,400
3 ค่าเอกสารการเรียน 180 5,760
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 35 245 7,840
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 9,025 288,800
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 245 980 31,360
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 240 7,680
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,420 45,440
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 389,940
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay $245
– Premium Homestay $275
– Homestay – twin $195
– Homestay – breakfast only $195
– Student house – single room $200-220 per week
– Student house – double room $300
– Student house – double ensuite room $320
– Student house – twin room $150
– Share House room rental from $130 – 230
– Share House placement fee $200
– Hostel – self catering $185
– Hostel placement fee $30
– Farmstay placement fee $165

ที่อยู่

Byron Bay English Language School Pty Ltd

Telephone: +61 2 6680 8253

Fax: +61 2 6680 8390

E-mail: info@bbels.com.au

Website: bbels.com.au

กลับไปด้านบน