เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน SACE Hobart, Hobart

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน SACE Hobart, Hobart

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ SACE Hobart, Hobart

โรงเรียนของเรามีโปรแกรมดีๆน่าสนใจมาเสนอเช่นโปรแกรมเรียนกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้รับรางวัลจากเมือง โฮบาร์ท เพราะมีบรรยากาศที่เหมือนกับ ทาสมาเนีย การเดินทางจากโรงเรียนไปยังเมืองโฮบารทใช้เวลาเพียง 10 นาที

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

SACE, Hobart
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 280 6,720 215,040
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 200 200 6,400
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 31 217 6,944
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 7,137 228,384
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 240 960 30,720
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 85 85 2,720
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,245 39,840
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 323,924
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay and Farmstay Accommodation (over 18 years of age)
     – Single Room = $240.00/week
     – Shared Room = $190.00/week
   Homestay and Farmstay Accommodation (under 18 years of age)
     – Single Room = $255.00/week
     – Shared Room = $200.00/week

ที่อยู่

Location: 322 Liverpool Street Hobart Tasmania 7000 Australia
Telephone: +61 (03) 6231 9911  |  Fax: +61 (03) 6231 9912
Email: admin@tas.sace.com.au

Website: sacehobart.edu.au

กลับไปด้านบน