เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน CIC Cambridge International College, Perth

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน CIC Cambridge International College, Perth

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ CIC Cambridge International College, Perth

เรามีแคมปัสทั้งที่ เพิร์ท และ เมลเบิร์น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ 2 เครื่องในห้องแลป
  • ห้องสวดมนต์ส่วนตัว
  • ห้องพยาบาลตรวจสุขภาพ
  • ห้องเรียนรวมเป็นกลุ่ม
  • มีอาจารย์แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆเรื่องระหว่างที่อยู่ที่นั่น
  • ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
  • โรงอาหารนานาชาติสำหรับทุกคน
  • เจ้าหน้าที่แนะแนวเกี่ยวกับงาน
  • ฟรีอินเตอร์เนตความเร็วสูง

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

CIC Cambridge International College, Perth
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 229 5,496 175,872
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 150 150 4,800
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 32 224 7,168
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 5,870 187,840
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 195 195 6,240
2 ค่าที่พัก Homestay 235 940 30,080
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 120 120 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,255 40,160
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 283,700
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้

ที่อยู่

PERTH 297 Hay Street,
East Perth.
Tel. +61 8 9221 9990

Website: cambridgecollege.com.au

กลับไปด้านบน