เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน P.I.C.E. Perth International College of English, Perth

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน P.I.C.E. Perth International College of English, Perth

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ P.I.C.E. Perth International College of English, Perth

P.I.C.E ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟและรถโดยสาร โดยรอบๆมีทั้งร้านอาหาร พิภิธภัณฑ์และสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆ มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง มีบริการรับ-ส่ง ที่สนามบินไปยังที่พัก มีกิจกรรมให้ทำช่วงกลางวันของวันศุกร์และวันหยุดสุดสัปดาห์ พิเศษกว่านั้นเรามีโปรแกรม Demi-Pair สำหรับน้องผู้หญิงอายุ 18 ขึ้นไปได้มีโอกาสทำ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

PICE, Perth
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 250 6,000 192,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 150 150 4,800
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 40 280 8,960
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,430 205,760
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 150 150 4,800
2 ค่าที่พัก Homestay 220 880 28,160
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 80 80 2,560
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,110 35,520
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 296,980
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้

ที่อยู่

Perth International College of English
100 Murray Street

Perth City
Western Australia 6000

Email. info@pice.com.au

Tel.  (61 8) 9221 2295
Fax. (61 8) 9221 1792

Website: pice.com.au

กลับไปด้านบน