เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน SACE Adelaide, Adelaide

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน SACE Adelaide, Adelaide

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ SACE Adelaide, Adelaide

เราก่อตั้งแต่ปี 1987

เรามีคอร์สมากมายให้คุณเลือก คอร์สสะดวกสบาย ห้องเรียนขนาดเล็กเพื่อการสื่อสารที่ทั่วถึง ทางเรามุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและรวดเร็ว

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

SACE, Adelaide
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 320 7,680 245,760
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 200 200 6,400
3 ค่าเอกสารการเรียน 10 240 7,680
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 31 217 6,944
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 8,337 266,784
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 250 1,000 32,000
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)  85 85 2,720
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,285 41,120
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 363,604
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay and Farmstay Accommodation (over 18 years of age)
     – Single Room = $240.00/week
     – Shared Room = $200.00/week
   Homestay and Farmstay Accommodation (under 18 years of age)
     – Single Room = $250.00/week
     – Shared Room = $225.00/week
– Extra Night = $50.00/night
– SACE Student House = $185.00/week
– Hostel Accommodation = $150.00/week
– Furnished Apartments (Studio/One bedroom) = $700.00/week

ที่อยู่

Location: Level 1, 47 Waymouth St Adelaide SA 5000
Telephone: +61 (08) 8410 5222  |  Fax:+61  (08) 8410 5661
Email: registrar@sacecoll.sa.edu.au

Website: saceadelaide.edu.au

กลับไปด้านบน