เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute, Brisbane

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute, Brisbane

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Holmes Institute, Brisbane

โฮมส์ บริสเบน (Holmes Brisbane)

โฮมส์ บริสเบน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบน CBD เพียง 1 นาทีจากสถานีรถประจำทาง, รถไฟ และเรือเฟอรี่. จากวิทยาลัยสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามซึ่งไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นวิทยาเขตขนาดกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนทั้งห้องเรียน, ห้องเลคเชอร์, ห้อง Tutorial, ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักผ่อนสำหรับนักเรียน

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Holmes college, Brisbane
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 250 6,000 192,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 250 250 8,000
3 ค่าเอกสารการเรียน 10 240 7,680
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 43 301 9,632
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,791 217,312
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 330 330 10,560
2 ค่าที่พัก Homestay 275 1,100 35,200
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 150 150 4,800
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,580 50,560
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 323,572
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single room = $275/week
– Homestay Under 18s = $295/week

ที่อยู่

Address
1/171 Elizabeth St.
Brisbane,  Queensland,  4000

Telephone
Australia (07) 3211 4188
International +61 7 3211 4188

Facsimile
Australia (07) 3211 4199
International +61 7 3211 4199

Email
brisbane@holmes.edu.au

 

Website: holmes.edu.au

กลับไปด้านบน