เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน MSF Melbourne School of Fashion, Melbourne

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน MSF Melbourne School of Fashion, Melbourne

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ MSF Melbourne School of Fashion, Melbourne

เราก่อตั้งเมื่อปี 1991 การฝึกวิชาชีพของเรามีผลงานมาอย่างมากมาย อุตสาหกรรมแฟชั่นของเราจะมีงาน carnivals และ fashion week อยู่เสมอ หากคุณสนใจงานด้านสายนี้สมัครมาได้เลย

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน

ราคาค่าเรียน MSF Melbourne School of Fashion, Melbourne

 

MSF Melbourne School of Fashion, Melbourne
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 16,450 526,400
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 250 250 8,000
3 ค่าเอกสารการเรียน 8,475 8,475 271,200
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 40 280 8,960
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 25,455 814,560
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 270 1,080 34,560
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,080 34,560
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 904,820
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Under 18 = $290 per week
– Care Provision Arrangement Fee = $275 once only
– Care Provision = $40 per week
– Over 18 = $270 per week
– Single Nights = $50 per night

ที่อยู่

Address

Melbourne School of Fashion

Level 3, 185 Spring Street,
Melbourne, 3000, Victoria, Australia

Telephone

Telephone: 03 9945 9511
International: +61 3 9945 9511
Facsimile: 03 9662 3190

Email

info@melbourneschooloffashion.com

 

Website: melbourneschooloffashion.com.au

กลับไปด้านบน