เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน CIC Cambridge International College, Melbourne

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน CIC Cambridge International College, Melbourne

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ CIC Cambridge International College, Melbourne

About CIC

โรงเรียนของเราเป็นที่ยอมรับในหลายๆด้านและในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน เรามีแคมปัสที่ เมลเบิร์น และ เพิร์ท และมีความน่าดึงดูดอยู่ไม่น้อยทีเดียวทางเราอยู๋ใกล้กับย่านธุรกิจขนส่ง.

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • คอมพิวเตอร์แลปใหญ่ 2 ตัว
 • ห้องสมุดสำหรับการค้นคว้าขนาดใหญ่
 • ห้องสวดมนต์ส่วนตัว
 • ห้องพยาบาลและศูนย์พยาบาลหลัก
 • ห้องเรียนสำหรับเป็นกลุ่ม
 • สำนักแนะแนวและให้คำปรึกษา
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • โรงอาหารนานาชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านการงานและอาชีพ
 • ห้องสัมนา
 • อินเตอร์เนตความเร็วสูงฟรี

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

CIC Cambridge International College, Melbourne
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 229 5,496 175,872
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 150 150 4,800
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 32 224 7,168
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 5,870 187,840
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 260 1,040 33,280
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 120 120 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,360 43,520
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 287,060
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้

ที่อยู่

MELBOURNE 422 Little Collins Street,
Melbourne.
+61 3 9663 4933

 

Website: cambridgecollege.com.au

กลับไปด้านบน