เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIT Universal Institute of Technology, Melbourne

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIT Universal Institute of Technology, Melbourne

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ UIT Universal Institute of Technology, Melbourne

โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ใจกลางของ เมลเบิร์น และเป็นที่ยอมรับจาดที่ต่างๆ เราคาดว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จกับการสอนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ เรายินดีต้อนรับทุกท่าน

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

UIT Universal Institute of Technology, Melbourne
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 21 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ (220*21) 220 3,960 126,720
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 200 200 6,400
3 ค่าเอกสารการเรียน 150 150 4,800
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 429 429 13,728
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,739 151,648
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 260 1,040 33,280
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 110 110 3,520
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,350 43,200
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 250,548
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay fee (Single) = $260/week
– Homestay fee (Twin) ‐ Each = $230/week
– Shared Accomodation fee (Single) = $166/week
– Shared Accomodation fee (Twin) ‐ each = $140/week

ที่อยู่

Address. 1/131 Queen St Melbourne Victoria, 3000. Australia

Tel. 1300 000848

Email. info@uit.edu.au

 

Website: uit.edu.au

กลับไปด้านบน