เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute AUSTRALIA, Melbourne

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute AUSTRALIA, Melbourne

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Holmes Institute AUSTRALIA, Melbourne

โฮมส์ วิทยาเขตเมลเบิร์น (HOLMES MELBOURNE)

โฮมส์ สาขาเมลเบิร์น ตั้งอยู่กลางเมืองเมลเบิร์น ตรงข้ามกับรัฐสภา. การเดินทางสะดวกสบาย มีรถไฟ, รถรางและรถประจำทางผ่านหน้าสถาบัน, สถาบันแวดล้อมด้วยร้านกาแฟ, ธนาคาร, ร้านค้า, สวนสาธารณะ และโรงแรม. สถาบันฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นซึ่งได้รับการโหวตว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดในโลก. วิทยาเขตเมลเบิร์นมีหลายชั้น ประกอบด้วยห้อง tutorial, ห้องเรียนม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ศูนย์ข้อมูลและพื้นที่ส่วนกลางและการพักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่และเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มโฮล์มส์

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Holmes Institute, Melbourne
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 250 6,000 192,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 250 250 8,000
3 ค่าเอกสารการเรียน 10 240 7,680
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 40 280 8,960
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,770 216,640
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 330 330 10,560
2 ค่าที่พัก Homestay 270 1,080 34,560
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 150 150 4,800
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,560 49,920
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 322,260
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Under 18s = $290/week
– Single Nights = $50/night

ที่อยู่

Address
185 Spring St, Melbourne,  Victoria,  3000

Telephone

Australia (03) 9662 2055

International +61 3 9662 2055

Facsimile
Australia (03) 9662 2083
International +61 3 9662 2083

Email
melbourne@holmes.edu.au

 

Website: holmes.edu.au

กลับไปด้านบน