เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Step One College AUSTRALIA, Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Step One College AUSTRALIA, Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Step One College AUSTRALIA, Sydney

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

1.การศึกษา

  • การศึกษาอย่างคุณภาพและการอบรมครูผู้สอนมาอย่างดี
  • เลือกคอร์สที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน
  • เลือกสภาวะแวดล้อมที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขทักษะภาษาอังกฤษ
  • ส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม
  • พัฒนาในด้านของเราและแก้ไชในสิ่งที่กำลังทำอยุ่อย่างต่อเนื่อง

2.อาจารย์

  • ครูของเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ทั้งหมดสอนอยู่ใน ออสเตรเลีย และมีประสบการ์ณในการสอนต่างประเทศ
  • ครูของเราสามารถสอนนักเรียนทางด้านวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียเพราะหลายๆท่านเกิดและเติบโตที่นั่นหรือพักอาศัยอยู่เป็นเวลานาน
  • ครูของเรามีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือภาควิฃาชีพจากทาง TESOLและในบางส่วนของทีมงานเรามีคุณสมบัติเรียนต่อด้าน ภาษาศาสตร์ชอง TESOL

3. ช่วยเหลือและสนับสนุน

  • นักเรียนสามารถตรวจสอบการบริการเช่น เรื่องสุขภาพ ประกันสังคม ความอำนวยความสะดวกและการจ้างงาน

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Step One College, Sydney
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 175 4,200 134,400
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 200 200 6,400
3 ค่าเอกสารการเรียน 130 130 4,160
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 32 222 7,101
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,752 152,061
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 220 220 7,040
2 ค่าที่พัก Homestay 260 1,040 33,280
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 150 150 4,800
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,410 45,120
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 252,881
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Home stay (single stay) adult = $260/week
– 13-17 years with guardianship = $295/week
– Home stay (twin share) adult = $460/week/2pax
– Share House(City)
Twin room(Share) = $165/week(1-7week)     $155/week(7week+)
– Share House(Suburb)
Single room = $170/week(1-7week)     $165/week(7week+)
Twin room = $120/week(1-7week)     $115/week(7week+)
Twin room for Single use = $190/week(1-7week)       $185/week(7week+)

ที่อยู่

Contact Info

Step One College (CRICOS 02778M)
TEL: +61 (0)2 9267 5777
Email: info@steponecollege.nsw.edu.au
WEB: www.steponecollege.nsw.edu.au
Level 9/280 Pitt Street, NSW, Australia, 2000

 

Website: steponecollege.nsw.edu.au

กลับไปด้านบน