เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Canterbury Language Academy AUSTRALIA, Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Canterbury Language Academy AUSTRALIA, Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Canterbury Language Academy AUSTRALIA, Sydney

เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ทางภาษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเป็นมืออาชีพ เราได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ นักเรียนจะได้รับการประเมินระดับภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม นักเรียนจะได้รับวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้เรียนจะจะได้รับการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

Canterbury Language Academy เข้าใจว่าการเรียนภาษา ควรจะอยู่ในมือของผู้ที่เป็นมืออาชีพ ทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์ และทีมงานจะดูแลนักเรียนอย่างเป็นกันเอง และยังคุ้นเคยกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม จะกระตุ้นให้นักเรียนของพวกเขาสามารถที่จะสนุกสนานในประเทศออสเตรเลีย

สถาบันของเรายังมีทำเลที่ดีที่สุด สะดวกกับการขนส่งหลักในเมืองซิดนีย์, กาศึกษา, การกีฬา, รัฐบาล และสถานที่อำนวยความสะดวกสะบายสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งระยะทางสามารถเดินไปได้สะดวก

โปรแกรมโฮมสเตย์ของ CLA เป็นอีกหนึ่งบริการที่เรานำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าสุดให้คุณฝึกภาษาได้กับการใช้ชีวิตเป็นครอบครับกับชาวออสเตรเลีย

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Canterbury Language Academy, Sydney
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 315 7,560 241,920
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 195 195 6,240
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 7,755 248,160
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 210 210 6,720
2 ค่าที่พัก Homestay 270 1,080 34,560
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 120 120 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,410 45,120
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 348,980
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single = $270/week
– Homestay Twin Share = $245/week
– Homestay Extra Nights = $39/week

ที่อยู่

Canterbury Language Academy
Level 2, 128 Chalmers Street,
Sydney, NSW 2010, Australia

Telephone: +61 2 9699 4588

FAX: +61 2 9699 4544

E-mail: info@cla-sydney.com

 

Website: cla-sydney.com

กลับไปด้านบน