เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Oxford College (Specialty Language Centre) AUSTRALIA, Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Oxford College (Specialty Language Centre) AUSTRALIA, Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Oxford College (Specialty Language Centre) AUSTRALIA, Sydney

ก่อตั้งเมื่อปี 1987 ประสบการณ์กว่า 23 ปี ในการดูแลนักเรียนนานาชาติ เป้าหมายของเราคือการให้ความเป็นเลิศในโปรแกรมการศึกษา และสภาพแวดล้อมในการเรียน เพื่อให้เอื้อสำหรับนักเรียนนานาชาติ ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทำงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้การรับรองโดย The National ELT Accreditation Scheme Limited (NEAS) หนึ่งในสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดของ English Australia (EA) member colleges

Oxford college ตั้งอยู่ในกลางนครซิดนีย์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกกับระบบการเรียนรู้โดยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครบครัน

หลักสูตรของเราประกอบด้วย

Diploma of Management (ระยะเวลา 1.5 years),

  • Advanced Diploma of Business (ระยะเวลา 2 years & 4 weeks) และ
  • Diploma of Information Technology [ Systems Management ] (ระยะเวลา 2 years)

การเลือก Oxford College หมายถึง

คลาสเรียนขนาดเล็ก

อาจารย์เฉพาะทาง ซึ่งมีทักษะในการสอนนักเรียนชาวต่างชาติ

ท้าทายและเข้มงวดในเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนบรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Oxford College, Sydney ถูกเสนอให้เป็น Higher School Certificate HSC Examination Centre โดย NSW Department of Education’s Board of Studies

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Oxford College (Specialty Language Centre), Sydney
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 380 9,120 291,840
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 40 280 8,960
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 9,400 300,800
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 200 200 6,400
2 ค่าที่พัก Homestay 250 1,000 32,000
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 130 130 4,160
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,330 42,560
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 399,060
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Fee (share) = $220/week
– Room Only Homestay (Use of kitchen for own cooking) = $196/week (18 years or over only)
Share Accommodation – arranged on request.
Flat, hostel, private hotel, guest house etc. are also available.
– Guardianship for students under the age of 18 years:
   Guardian Placement Fee = $225
   Guardian Fee = $50/week

ที่อยู่

Campus Address: Level 6, 815 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia
Postal Address: PO Box K392 Haymarket, Sydney, NSW 1240, Australia
Tel: (+61 2) 9211 7411     Fax: (+61 2) 9212 3861
E-mail : info@oxford-college.com.au
Website: www.oxford-college.com.au | www.specialty-language.com.au

กลับไปด้านบน