เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute AUSTRALIA, Sydney

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน
เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Holmes Institute AUSTRALIA, Sydney

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Holmes Institute AUSTRALIA, Sydney

สถาบันโฮมส์ ประกอบด้วย 6 วิทยาเขตในเมืองสำคัญ ได้แก่ เมลเบิร์น, ซิดนีย์, บริสเบน, โกลด์โคส, แคนส์และ ฮ่องกง มีหลักสูตรที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา ถึงระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี.

โฮมส์ วิทยาเขตซิดนีย์ (HOLMES SYDNEY)

โฮมส์ วิทยาเขตซิดนีย์ ตั้งอยู่ใจกลางมหานครซิดนีย์ อยู่ระหว่าง 2 สถานีรถไฟ และอยู่ติดกับ Town Hall เพียงไม่กี่นาทีจาก Opera House และอ่าวซิดนีย์ โดยรถไฟ, รถประจำทาง และ monorail

วิทยาเขตซิดนีย์ตั้งอยู่บนชั้นที่ 11 ประกอบด้วยห้อง tutorial, ห้อง lecture theatre, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระเบียงบนชั้นสูงสุด

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Holmes college, Sydney
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน AUD$/สัปดาห์ AUD$ บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 250 6,000 192,000
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 250 250 8,000
3 ค่าเอกสารการเรียน 10 240 7,680
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน) 40 280 8,960
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,770 216,640
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 330 330 10,560
2 ค่าที่พัก Homestay 270 1,080 34,560
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 150 150 4,800
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,560 49,920
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ราคาโดยประมาณ 24,000-40,000 บาท) 35,000
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 18,750
3 ค่าส่งเอกสารวีซ่าบ. VFS 600
4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร 1,350
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55,700
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 322,260
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน $AUD 1 = 32 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Under 18s = $290/week
– Single Nights = $50/night

ที่อยู่

Address
Level 6, 91 York Street
Sydney, NSW,   2000

Telephone
Australia (02) 9299 1400
International +61 2 9299 1400

Facsimile
Australia (02)   9299 0211
International +61 2   9299 0211

Email
sydney@holmes.edu.au

 

Website: holmes.edu.au

กลับไปด้านบน