เรียนต่อ ELC Manchester (Manchester Academy of English) UK, Manchester


421844_258512830900444_1824406158_n

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELC Manchester (Manchester Academy of English) UK, Manchester

แนะนำโรงเรียน

ในช่วงเช้า คุณมีถึง 3 ชั่วโมงในการติว ตั้งแต่ 9.15 – 12.00 อีกทั้งยังมีขนมกาแฟและเครื่องดื่มให้คุณได้ดื่มกินช่วงเบรคไปพร้อมกับพูดคุยสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ในข้อที่คุณสงสัย
ช่วงกลางวันหลังจากพักกลางวัน ถ้าคุณเลือกคอร์ส 20-25 ชั่วโมง คุณจะมีเรียนช่วงกลางวันและมีรวมๆกันหลายอย่างเช่น ภาษาอังกฤษทางวิชาการ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ,IELTS, TOEFL, TOEIC และคุณยังสามารถเลือกได้ว่าวิชาไหนที่คุณอยากจะติวเป็นการส่วนตัว ส่วนใหญ่คอร์สช่วงกลางวันเราเลิกเรียนกันตอน 15.25 น. เพื่อนให้คุณมีเวลาว่างในการพบปะสังสรรค์หรือเยี่ยมชมเมืองลอนดอน หรือคุณจะร่วมลง work shop ก็ได้เช่นกัน อาทิ เช่น  Book Club, Pronunciation Workshop หรือ English in the Workplace แต่ถ้าหากคุณเลือกเรียนโปรแกรม 1 ปี คุณจะได้ติวต่อตัวกับอาจารย์ระดับอาวุโสของทางโรงเรียนและช่วยเหลือคุณในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Beginners to Advanced: General English
 • Cambridge English Advanced (CAE) – Exam Preparation Course
 • Cambridge English First (FCE) – Exam Preparation Course
 • Cambridge English Proficiency (CPE) – Exam Preparation Course
 • Combination: General English + Business English
 • Combination: General English + IELTS
 • Combination: General English + TOEFL
 • Language Courses with Cactus
 • Private Tuition
 • Study Year
 • Teacher Training: CELTA
 • Teacher Training: CELTA Course Online
 • Teacher Training: CELTA Taster Days
 • Teacher Training: Delta
 • Teacher Training: Teacher Immersion Course

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

ELC Manchester, Manchester
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 225 5,400 259,200
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 50 50 2,400
3 ค่าเอกสารการเรียน 20 20 960
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 5,470 262,560
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)  50 50 2,400
2 ค่าที่พัก Homestay 155 620 29,760
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 92 92 4,416
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 762 36,576
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 361,061
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single Room, Half Board 155
– Homestay Single Room, Full Board 180
– Homestay Twin Share Room, Shared Bathroom 100*
* Price is per person, based on two sharing.

ที่อยู่

Manchester Academy of English
St. Margaret’s Chambers
5 Newton St
Manchester
M1 1HL
Telephone +44 (0) 208 939 0402
Emergency Phone 07802217982
Email manchester@experienceenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELC Manchester (Manchester Academy of English) UK, Manchester