เรียนต่อ inlingua Edinburgh UK, Edinburgh


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน inlingua Edinburgh UK, Edinburgh

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ inlingua Edinburgh UK, Edinburgh

โรงเรียนเราตั้งอยู่ในเมืองที่ืเป็นหัวใจและเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของสก๊อตแลนด์ เราจัดห้องเรียนแบบเล็กๆเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงบทเรียนจะมีนักเรียนอยู่ไม่เกิน 10 คน ต่อห้องเรียน และมีหลักสูตรต่างๆดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร General English

หลักสูตร Business English

หลักสูตร Exam Preparation

หลักสูตร Other Language Courses

  • French
  • German
  • Spanish
  • Turkish
  • Japanese
  • Chinese
  • Arabic
  • etc

หลักสูตร Work Placements

หลักสูตร Travel and Experience

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

inlingua Edinburgh UK, Edinburgh
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 190 4,560 218,880
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 40 40 1,920
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,600 220,800
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 30 30 1,440
2 ค่าที่พัก Homestay 215 860 41,280
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 890 42,720
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 325,445
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay A private bathroom 215 / Extra night £ 30
– Homestay B shared bathroom 185 / Extra night 25
– Homestay C student standard 155 / Extra night 23
– Self-catering shared flat Double 200/week or 600/month
– Self-catering shared flat Single 150/week or 450/month
– Student Residence Studio: bedroom with kitchenette & en-suite 750/month
– Student Residence Private room & shared appartment 620/month
– Hotel / B&B / Guest House

ที่อยู่

Address: 40 Shandwick Place, Edinburgh, Midlothian EH2 4RT
Business Hours: Monday to Friday – 9am to 8pm
Phone: +44 (0)131 220 5119 
Skype: 
inlingua.edinburgh

 

Website: inlingua-edinburgh.co.uk

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน inlingua Edinburgh UK, Edinburgh