เรียนต่อ ELC Experience English UK, Edinburgh


421844_258512830900444_1824406158_n

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELC Experience English UK, Edinburgh

แนะนำโรงเรียน

Experience Englishเป็นกลุ่มสถาบันภาษาเอกชนมาตรฐานสูงที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับรองคุณภาพจาก British Council มีทั้งหมด 4 สาขาคือ London Hampstead, Manchester, York และ Edinburgh ซึ่งในแต่ละสาขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต อีกทั้งทีมอาจารย์ก็ยังเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

Facts
– จำนวนนักเรียนสูงสุด 12 คน/ห้อง (15 คน/ห้องที่ลอนดอน)
– ประเภทที่พักที่มีให้เลือก โฮสแฟมิลี่, หอพัก, บ้านพัก(เฉพาะแมนเชสเตอร์)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Beginners to Advanced: General English
 • Beginners to Advanced: General English for 50+
 • Cambridge English Advanced (CAE) – Exam Preparation Course
 • Cambridge English First (FCE) – Exam Preparation Course
 • Combination: General English + Business English
 • Combination: General English + IELTS
 • Private Tuition
 • Professional: Executive English
 • Professional: Private Tuition for Executives
 • Special Interest: Christmas in Edinburgh
 • Special Interest: English at the Edinburgh Festivals
 • Study Year
 • Teacher Training: CELTA
 • Teacher Training: CELTA Taster Days
 • Teacher Training: Teacher Immersion Course

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

ELC Edinburgh, Edinburgh
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา                            225                          5,400                    259,200
2 ค่าลงทะเบียนเรียน                                50                                50                          2,400
3 ค่าเอกสารการเรียน                                20                                20                            960
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)                                –                                –
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน                          5,470                    262,560
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)                                50                                50                          2,400
2 ค่าที่พัก Homestay                            155                            620                      29,760
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)                                92                                92                          4,416
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)                            762                      36,576
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท)                      52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน                          7,000
3 ค่าเช็ค                                25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า                          2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ                      61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)                    361,061
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single Room, Half Board 155
– Homestay Single Room, Private Bathroom Half Board 200
– Homestay Twin Share Room, Shared Bathroom 130*
* Price is per person, based on two sharing.

ที่อยู่

Edinburgh Language Centre
62- 66 George Street
Edinburgh
EH2 2LR
Telephone +44 (0) 208 939 0402
Emergency Phone 07788 438 331
Email edinburgh@experienceenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELC Experience English UK, Edinburgh