เรียนต่อ Living Learning English UK, Bristol


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Living Learning English UK, Bristol

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Living Learning English UK, Bristol

ที่นี่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านของครูผู้สอน ดูอบอุ่นและเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว คุณจะเรียนตัวต่อตัว หรือ 2:1 กับคุณครูส่วนตัวก็ได้ และยังสามารถวางแผนกิจกรรมและการท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย คุณจะได้พูดภาษาอังกฤษทุกวัน คอร์สของเราจะออกแบบให้ตรงความจำเป็นของผู้เรียน และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การอาศัยอยู่กับครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม และ Lifestyle ของอังกฤษ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร และช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้มาก!

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร Business English
 • หลักสูตร General English
 • หลักสูตร Young Learners
 • หลักสูตร Academic English
 • หลักสูตร English for Exams
 • หลักสูตร English for Teachers
 • หลักสูตร English for Parent and Child
 • หลักสูตร English Plus
 • หลักสูตร Crash Courses
 • หลักสูตร IELTS Exam Preparation
 • หลักสูตร Seasonal Courses

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Living Learning, Bristol
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 905 21,720 1,042,560
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน 200 9,600
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 21,920 1,052,160
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 140 560 26,880
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 560 26,880
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 1,140,965
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้

ที่อยู่

27 Portland Square
Bristol
UK
BS2 8SA

info@livingenglish.com

Telephone 44 (0) 117 9269400

Skype: livinglearningenglish

Website: livingenglish.com

 

 

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Living Learning English UK, Bristol