เรียนต่อ UIC English Oxford (Oxford International Education Group) UK, Oxford


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English Oxford (Oxford International Education Group) UK, Oxford

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ UIC English Oxford (Oxford International Education Group) UK, Oxford

Oxford

UIC English เป็นส่วนหนึ่งของ Oxford International Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 UIC เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก British Council มี 4 สาขาในสหราชอาณาจักร คือ Brighton, London Central, London Greenwich, และ Oxford โดยมีนักเรียนมากกว่า 2,000 คนต่อปี และยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ De Monfort University อีกด้วย

Social Programme

For information on our weekly social programme schedule and approximate costs, please visit our Facebook page. Our programme includes exciting activities and trips including:

  • Food & Drink: Pub nights, fish and chip dinners, international food nights
  • Entertainment: Local arts events in and around Oxford
  • Full day excursions. London, Brighton, Stratford-upon-Avon
  • Ashmolean Museum, Blenheim Palace, Pitt Rivers Museum

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร Standard group programme
  • หลักสูตร Work experience (new for 2015 – 16!)
  • หลักสูตร Summer Programmes
  • หลักสูตร PON programmes
  • หลักสูตร UIC Explore

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

UIC English Oxford (Oxford International Education Group) UK, Oxford
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 149 3,576 171,648
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 45 45 2,160
3 ค่าเอกสารการเรียน 40 40 1,920
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 3,661 175,728
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 165 660 31,680
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 175 8,400
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 835 40,080
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 277,733
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay self-catering – Single = 130
– Homestay B&B – Single = 150
Homestay Half Board – Single = 165
– Homestay self catering – Twin = N/A
– Homestay B&B – Twin = 130
– Homestay Half Board – Twin = 145
– Executive Homestay Half Board = 195

ที่อยู่

OXFORD
36-37 Pembroke Street
Oxford,
OX1 1BP
T: +44(0)1865 791108
E: hello@oxfordinternational.com

Website: uicenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English Oxford (Oxford International Education Group) UK, Oxford