เรียนต่อ Regent Oxford UK, Oxford


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Oxford UK, Oxford

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Regent Oxford UK, Oxford

Regent Oxford ก่อตั้งในปี 1953 เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติ พวกเรามุ่งที่จะมอบความเป็นเลิศให้แก่นักเรียนของเรา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีผลทันที และคงอยู่กับนักเรียนตลอดไป

ทำไมต้อง Regent Oxford?

 • การสอนแบบ In-house คอร์สของเราออกแบบมาเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์กว่า 50 ปี ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถมั่นใจได้!
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ นักเรียนทุกคนอายุเกิน 18 ปี นั่นแปลว่า Regent Oxford มีสภาพแวดล้อมที่จริงจัง สำหรับนักเรียนทุกคน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
 • ที่พักแบบ Home away from home กับครอบครัวอุปถัมภ์
 • การบริการชั้นเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร English World
 • หลักสูตร English World ClasSIX
 • หลักสูตร Home Tuition
 • หลักสูตร Cambridge Exam Preparation
 • หลักสูตร Individual Tuition
 • หลักสูตร IELTS Exam Preparation

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Regent, Oxford
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 288 6,912 331,776
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 6,912 331,776
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 178 712 34,176
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 133 6,384
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 845 40,560
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 434,261
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Bed, Breakfast & Evening Meal = 178
– En-suite Homestay Bed, Breakfast & Evening Meal = 278
– Summer Residence standard shared room = 310
– Summer Residence En-suite room = 350
– Summer Residence Oxford Luxury apartment = 450

ที่อยู่

Regent Oxford
90 Banbury Road
Oxford
OX2 6JT
Tel: +44 (0)1865 515 566
Fax: +44 (0)1865 512 538
Email: oxford@regent.org.uk
Website: regent.org.uk


กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Oxford UK, Oxford