เรียนต่อ Glasgow School of English UK, Glasgow


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Glasgow School of English UK, Glasgow

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Glasgow School of English UK, Glasgow

High quality English language courses in Glasgow

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1997 ไม่นานมานี้ และ 1 ใน 3 ของผู่ก่อตั้งได้กระจายโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษไปยัง อีดินเบิร์ก และ ฮามิลตัน ส่วนของ อีดินเบิร์ก มีความสำคัญกับทางเราอย่างมาก เราได้รับการรับรองคุณภาพการสอนจาก British council โรงเรียนตั้งอยู่กลางเมือง

What can Glasgow School of English offer you?

 • Quality teaching delivered by professional, experienced English teachers
 • Range of full and part-time English language courses for adults and young learners
 • All levels from Beginner to Advanced
 • Flexible enrolment – join General English any week
 • Flexible course length – from one week to one year or more
 • Regular social programme
 • Support and guidance to ensure that you enjoy your stay in Glasgow

Thank you for visiting the Glasgow School of English website and we look forward to welcoming you soon!

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Adult Courses

 • General English Courses
 • General English & Exam Preparation Courses
 • Exam Preparation Courses
 • Academic English Courses
 • Business English Courses
 • Other Courses

หลักสูตร Adult Groups

 • English Plus Golf

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Glasgow School of English, Glasgow
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 3,360 161,280
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน 30 30 1,440
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 3,390 162,720
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 90 360 17,280
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 360 17,280
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 241,925
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Beersbridge Annex (Student Room) = 90
– Beersbridge Annex (Guest Room) = 185
– Victoria Hall Single room = 130
– Victoria Hall Double room – single occupancy = 140
– Victoria Hall Double room – double occupancy = 160
– Liberty House = 130
– Hosted Accommodation = 140

ที่อยู่

Glasgow School of English,
180 Hope Street,
Glasgow
G2 2UE

Telephone: +44 (0) 141 353 0033

Fax: +44 (0) 141 332 8881

 

Website: glasgowschoolofenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Glasgow School of English UK, Glasgow