เรียนต่อ UIC English Brighton (Oxford International Education Group) UK, Brighton


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English Brighton (Oxford International Education Group) UK, Brighton

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ UIC English Brighton (Oxford International Education Group) UK, Brighton

Brighton

เมืองนี้ติดอันดับเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่และน่าไปเรียนภาษาในสหราชอาณาจักรมากที่สุด ด้วยความที่เมืองนี้ไม่เมืองจ๋าจนเกินไป และก็ไม่บ้านนอกจ๋าไปอีกด้วย เมืองนี้จึงเหมาะแก่การมาเรียนเป็นอย่างยิ่ง เมืองไบรตันเป็นหมู่บ้านชาวประมง เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นเมืองถูกพัฒนาเพราะว่าเป็นเมืองที่ราชวงศ์อังกฤษ ชนชั้นสูงและเศรษฐีนิยมมาพักร้อนในช่วงซัมเมอร์ มีพระราชวัง The Royal Pavilion หรือเรียกอีกชื่อว่า Brighton Pavilion ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ

Social Programme

Our social programme will help you get to know Brighton, see all the attractions you can’t miss and meet other students from all around the world. Our programme includes exciting activities and trips including:

  • Entertainment: Ghost walk of The Lanes, free cinema, dog racing
  • Food and Drink: Pub nights, fish and chip dinners, international food nights
  • Full day excursions: Arundel Castle and London Museums:
  • Brighton Pavilion, Booth Museum, Toy Museum

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร Standard group programme
  • หลักสูตร Work experience (new for 2015 – 16!)
  • หลักสูตร Summer Programmes
  • หลักสูตร PON programmes
  • หลักสูตร UIC Explore

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

UIC English Brighton (Oxford International Education Group) UK, Brighton
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 149 3,576 171,648
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 45 45 2,160
3 ค่าเอกสารการเรียน 40 40 1,920
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 3,661 175,728
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
-2 ค่าที่พัก Homestay 155 620 29,760
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 135 6,480
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 755 36,240
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 273,893
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay self-catering – Single = N/A
– Homestay B&B – Single = 135
Homestay Half Board – Single = 155
– Homestay self catering – Twin = N/A
– Homestay B&B – Twin = 125
– Homestay Half Board – Twin = 135
– Executive Homestay Half Board = 195

ที่อยู่

BRIGHTON
10 Brunswick Place
Brighton
East Sussex
BN3 1NA
T: +44(0)1273 323 220
E: hello@oxfordinternational.com

Website: uicenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English Brighton (Oxford International Education Group) UK, Brighton