เรียนต่อ Anglo Continental UK, Bournemouth


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Anglo Continental UK, Bournemouth

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Anglo Continental UK, Bournemouth

Anglo-Continental คือหนึ่งในสถาบันชั้นนำในการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนถูกก่อตั้งในปี 1950 และเป็นสถาบันแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักร และมากกว่า 60 ปีที่ผ่านมาคอร์สเรียนต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุน และชื่นชอบจากนักเรียนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพทั่วโลก

Anglo-Continental เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่บริหารแบบครอบครัว ทางโรงเรียนจึงภูมิใจในการบริการแบบเป็นมิตร และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่นี่มีคอร์สให้เลือกมากมายสำหรับทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งผู้เรียนเริ่มต้นและขั้นสูง ทั้งนักเรียนและคนทำงานหรือผู้บริหาร Anglo-Continental ยีงมีคอร์สสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษอีกด้วย

Anglo-Continental ดำเนินการสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ซึ่งจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไป และทุกคนมีใบรับรองด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศ โรงเรียนของเรามี 2 สาขา คือ wimborne Road และ Rothesay Road ซึ่งทั้งสองสาขา อยู่ใกล้ตัวเมือง และสถานที่พักผ่อนต่างๆ นักเรียนสามารถเดินจากโรงเรียนไปได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร English for Adults

 • General English Programme
 • Academic Study Programme
 • Examination Programme
 • Club 50+ Programme
 • Vacation Programme

หลักสูตร English for Professional Training

 • Business & Specialised Programme
 • One-to-One Executive Programme
 • Mini-Group Executive Programme
 • Mini-Group + One-to-One
 • Professional & Technical Programme
 • English + Art Programme

หลักสูตร Teacher Training

 • CELTA – Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults
 • Language and Methodology of English Teaching plus Optional Teaching Knowledge Test (TKT)

หลักสูตร English for Aviation

 • English for Aviation Personnel, including special training for Pilots and Air Traffic Controllers in accordance with the ICAO Language Proficiency Scale
 • Test of English for Aviation Personnel

หลักสูตร English for Young Learners

 • Young Learners’ English Language and Activities Courses Age groups 10 – 12 and 13 – 15
 • Vacation Programme Age group 16 – 19

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Anglo Continental, Bournemouth
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 4,065 195,120
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,065 195,120
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 490 23,520
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 490 23,520
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 280,565
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Adult Accommodation First week = 160 / Each additional week = 110
– Executive Homestay First week = 275 / Each Additional week = 225

ที่อยู่

Anglo-Continental
29-35 Wimborne Road, Bournemouth,
BH2 6NA, England
Tel: (GB Code) + (0)1202 55 74 14
Fax:(GB Code) + (0)1202 55 61 56
Email: english@anglo-continental.com

Website: anglo-continental.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Anglo Continental UK, Bournemouth