เรียนต่อ LSI Language School Cambridge UK, Cambridge


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School Cambridge UK, Cambridge

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ LSI Language School Cambridge UK, Cambridge

LSI ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบของ Cambridge ใกล้กลับสถานีรถไฟ และตัวเมืองโรงเรียนตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ต่อการสำรวจความงาม และประวัติศาตร์ของ Cambridge โรงเรียนประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย 10 ห้อง สวนอันกว้างขวาง และห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมฟรีอินเตอร์เนต โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ บาร์บีคิว การเที่ยวคลับ และกีฬา เช่นฟุตบอล และกอล์ฟ ทุกวันหยุดทางโรงเรียนจะมีการจัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ เช่น ลอนดอน สโตนเฮจน์ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ หรือมแม้แต่สกอตแลนด์ และปารีส

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร General language Courses

 •  General 20 (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
 •  Intensive 30
 •  English for Business (ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)
 •  International School Year Intensive 30
 •  Afternoon 10
 •  International School Year General 20
 •  English for Teaching (General 20 plus 5 individual lessons)
 •  English for Teaching (General 20 plus 10 individual lessons)
 •  Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)
 •  Club 40+
 •  Intensive 24
 •  International School Year Intensive 24
 •  English with Art, Architecture, History & Culture (ภาษาอังกฤษเชิงศิลปะ,ภาษาอังกฤษเพื่อสถาปัตยกรรม,ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
 •  English with Golf (ภาษาอังกฤษและกอล์ฟ)

 

หลักสูตร Exam Courses

 •  TOEFL / TOEIC / IELTS Preparation Courses
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (CAE)
 •  LSI 20 Cambridge English Language Assessment Courses (FCE)
 •  LSI 30 Cambridge English Language Assessment Courses (CAE)
 •  LSI 30 Cambridge English Language Assessment Courses (FCE)

 

หลักสูตร Premium Courses

 •  Executive One to One (5 lessons per week)
 •  Executive One to One (10 lessons per week)
 •  Executive One to One (20 lessons per week)
 •  Executive One to One (30 lessons per week)
 •  Executive One to One (40 lessons per week)
 •  Executive One to One (50 lessons per week)
 •  9 Day Compact Course (82 lessons)
 •  9 Day Compact Course (92 lessons)
 •  Mini Group (20 lessons per week)
 •  Mini Group (30 lessons per week)

 

หลักสูตร Junior language courses

 •  Junior with Homestay, twin room, summer only
 •  Junior with Homestay, twin room, winter only

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

LSI Language School Cambridge UK, Cambridge
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 165 3,960 190,080
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 70 70 3,360
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,030 193,440
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 170 680 32,640
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 80 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 760 36,480
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 291,745
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay Single Room Half Board per week = 170
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
+ Executive Homestay GBP per week = 25
+ Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Homestay Single Room Bed & Breakfast per week = 135
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
+ Executive Homestay GBP per week = 25
+ Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 75
– Residential Single Room Self Catering per week = 210
– Residential Single Room Self Catering & Bathroom per week = 260
– Homestay Twin Room Half Board per week = 145
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Homestay Twin Room Bed & Breakfast per week = 110
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 30
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 20
– Self Catering Flat Single Room per week = 190
– Self Catering Flat Double Room per week = 140
– 9 Nights Executive Homestay Single Room B&B per week = 205.71
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 38.57
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 25.71
+ Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 64.29
– 9 Nights Executive Homestay Single Room Half Board per week = 250.71
+ Accommodation within Zone 2 GBP per week = 38.57
+ Accommodation within Zone 3 GBP per week = 25.71
+ Executive Homestay with Private Bathroom GBP per week = 64.29

ที่อยู่

LSI Cambridge

 41 Tenison Road
CB1 2DG  Cambridge
England

 +44 (0)1223 361 783
 +44 (0)1223 467 725
 info-cam@lsi.edu

 

Website: lsi.edu

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LSI Language School Cambridge UK, Cambridge