เรียนต่อ Regent Cambridge UK, Cambridge


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Cambridge UK, Cambridge

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Regent Cambridge UK, Cambridge

ท่ามกลางบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะตัว ของเมืองแห่งการศึกษาระดับโลกอย่าง Cambridge ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาลัยที่สวยงาม และเก่าแก่อย่าง Cambridge University คุณสามารถเยี่ยมชมตัวมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจต่างๆ ได้เรียนรู้วิธีการพายเรือในแม่น้ำแคม หรือพักผ่อน หาความสนุกตามร้านอาหาร และบาร์ในตัวเมือง รวมทั้งความคึกคัก และสนุกสนานยามราตรีกำลังรอทุกคนอยู่

Regent Cambridge ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นเมือง และมีชีวิตชีวาที่สุดใน Cambridge รายล้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย รวมทั้ง Student Lounge Cafe และสวนที่กว้างขวาง

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร English World
  • หลักสูตร English World ClasSIX
  • หลักสูตร Home Tuition
  • หลักสูตร Cambridge Exam Preparation
  • หลักสูตร University Foundation
  • หลักสูตร Individual Tuition
  • หลักสูตร IELTS Exam Preparation

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Regent Cambridge UK, Cambridge
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 322 7,728 370,944
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 7,728 370,944
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 255 1,020 48,960
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 95 4,560
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,115 53,520
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 486,289
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay – Bed, breakfast and evening meal = £255
– Ensuite Homestay – Bed, breakfast and evening meal = £355
– Chelsea Residence – Self-Catering, en-suite room (min. age 18) = £500
– Standard Residence – Self-Catering (min. age 18) = £330
– Summer Residence (July & Aug)
Self-catering, en-suite room (min. age 18) = £300

ที่อยู่

Regent Cambridge
119 Mill Road
Cambridge
CB1 2AZ
Tel: +44 (0)1223 312 333
Email: cambridge@regent.org.uk
Website: regent.org.uk


กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent Cambridge UK, Cambridge